Referat fra årsmøtet 2019

Da vil vi takke alle som møtte til årsmøtet til KFUK KFUM Agder, den 27 mars 2019! 

Vi fikk en flott åpning av Elisabeth Romedal fra KFUK KFUM Lindesnes. Forbundssangen ble spilt av spreke jenter fra Grimstad TenSing, og alle sang med etter beste evne. Det ble vartet opp med deilig pizza og avtroppende leder Ståle Almenning ledet oss trykt gjennom hele sakslista. 

Alle papirene og protokollen finner dere vedlagt.

Tusen takk til dere som har gjort en jobb i styret og som nå takket for dere, en stor takk til dere som skal fortsette og hjertelig velkommen til dere nye!

Styret består nå av

Leder: Lars Lauvvik Ørland

Nestleder: Kristine Toft Rosland

Sekretær: Ragnhild Wirak

Styremedlem: Jenny Farestveit og Maja Nordlie

Varemedlem: Ståle Almenning, Jostein Lindland, Sjur Velken og Tønnes Christian Larssen

Protokollen fra årsmøtet 2019