Referat fra Risøya 2019

Sommertreff på Risøya er en av KFUK-KFUM sine årlige sommerleirer.

Opplegg for alle

Dette er en leir for hele familien med aldersinndelt opplegg. For barna er det forskjellige barnegrupper der to og to klassetrinn er sammen. Ungdommene er på egne ungdomsleirer med egne bibeltimer og eget program. 

Idrettsdag

I løpet av uka er det mye forskjellige som foregår; blant annet er det en idrettsdag med kamper i både volleyball og fotball. Her er det veldig seriøst og like spennende hver gang hvem som vinner av ute, inne og ungdomsgruppene. 

globaldag

I tillegg er det en dag som er globaldag. Da arrangeres det både globalløp og globalmarked. Nytt av året var at det var en egen idealtidskonkurranse under globalløpet. Dette var for å få flest mulig til å delta. Til sammen ble det samlet inn et sted mellom 250 000 og 300 000 kr til KFUK sitt arbeid i Sør-Sudan. Her jobber de blant annet med utdanning, traumebehandling, peacemaking ved å skape trygge møteplasser der ungdom kan lære om rettigheter og få ledertrening. 

lager show

Siste kvelden er det et show som ungdomsleirene lager. Her er det dans, drama, band, vokal, felleskor og mange glade ungdommer med masse energi. I år var første året med ny hall. Dette var en veldig forbedring der det var god plass, mye bedre tribuner/ stoler å sitte på og generelt en veldig positiv opplevelse. 

bli med i 2020

Sommertreffet har plass til flere, så det er gode sjanser for å være med til neste år i uke 30.