SØK STØTTE FRA KFUK-KFUM BJØRGVIN LEDERFOND

Da Signe Enestrands legat ble avviklet, opprettet KFUK-KFUM Bjørgvin et «lederfond» Tildelinger fra fondet skal skje i samsvar med legatets opprinnelige formål. Søknader til lederkurs og lederutviklingstiltak som vil være til inspirasjon og nytte for lokalt barne- og ungdomsarbeid og kretsens programarbeid prioriteres.

Søknader til lederkurs og lederutviklingstiltak som vil være til inspirasjon og nytte for lokalt barne- og ungdomsarbeid og kretsens programarbeid prioriteres. 

Søkere må ha en aktiv tilknytning til kretsen og være medlem av KFUK-KFUM. Grupper, foreninger, enkelt medlemmer og arrangementer kan søke lederfondet om økonomisk støtte. Prosjektet/ kurset/ tiltaket som det søkes støtte om må ha oppstart i løpet av 2019.

Tildeling skjer årlig og søknadsfristen er 1.juni 2019. 

Søknadsskjema kan lastes ned her: Søknadsskjema Bjørgvin KFUK-KFUM lederfond_2019.docx