Landsmøte 2019

Landsmøtet er Norges KFUK-KFUMs høyeste demokratiske organ. Her møtes engasjerte KFUK-KFUMere fra hele landet for å diskutere og stemme over viktige saker for organisasjonen.

Landsmøtet 2019 ble arrangert på Gamle museet i Oslo! Her samles engasjerte KFUK-KFUMere fra hele landet for å forme veien videre for bevegelsen! Det var en god blanding av yngre og eldre KFUK-KFUMere fra hele landet, og selvom det kunne vært enda flere deltakere ble det gode diskusjoner og formet en god strategi videre. Det var veldig gøy å se at så mange unge talere tok til mikrofonen og utfordret landsmøte og FS. Takk til alle talere som bidra til gode debatter, løsninger og veien videre som organisasjon!

Mange flotte talere!

Tidligere generalsekretær i World YMCA Johan Vilhelm Eltvik holdt en flott andakt i starten av landsmøte, tett etterfulgt av Per Trygve Normann fra Y's men Norge og KFUK-KFUM Global ved Håvard Skjerdal som ønsket oss et godt landsmøte.

MINISTER BESØK! 

På landsmøte 2019 fikk vi besøk av Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad! 

Han holdt en engasjerende tale til landsmøte om frivillighet og viktigheten i å være mer for fler, være seg selv og stå opp for andre. 

Deretter pratet ministeren med de unge delegatene og møtte to deltakere fra Demokratikurset, som ble arrangert i forkant av Landsmøte 2019. I møte med delegatene fra Demokratikurset fikk Ropstad høre om den lokale aktiviteten, problemer og forslag til løsninger for å aktivisere og engasjere unge både i frivillighet og aktivitet! 

Neste Demokratikurs vil bli holdt i forkant av Landsmøte 2021. 

Vernissage og konsert fra KFUK-KFUM kulturskolen

På lørdagen under landsmøte arrangerte KFUK-KFUM Kulturskolen vernissage og konsert! Fire flotte kunstnere presenterte kunstverkene de hadde laget og guidet publikum igjennom utstillingen! 

Noen av utstillingene var tilgjengelig for salg og ble solgt i rekordfart! Inntektene gikk til KFUK-KFUM Global.

Det var ikke bare landsmøtedeltakerne som så på kunstutstillingen. Varaordfører i Oslo Kamzy Gunaratnam tok turen innom! Hun fikk prate med kunstnerene som presenterte kunstverkene og fortalte historien bak.

Senere samme dag var det konsert for landsmøte! Elevene fikk med seg publikum på allsang, og spilte og sang mange forskjellige sanger! Fantastisk flott å få se KFUK-KFUM Kulturskolens utvikling! Nå finnes Kulturskolen i Oslo, Bærum og Torvastad! 
Les mer om KFUK-KFUM Kulturskole her  

Klimarettferdighet inn i vedtektene og toårsmålene til kfuk-kfum

På landsmøte var det stort engasjement blant deltakerne i alle aldre! De yngre delegatene talte til landsmøte om viktigheten av å ha et klimafokus og engasjement. Noe som resulterte i et eget underpunkt om klimarettferdighet! 

Bilder fra landsmøte 2019


TOÅRSMÅL 2019-2021

Vi skal bety mer for fler ved å bygge åpne og trygge møteplasser der barn og unge lever. Vårt utgangspunkt er unge menneskers virkelighet og behov!

Mål 1 - En trekantet bevegelse

Vi har frivillige og ansatte som med tydelighet og stolthet, formidler KFUK-KFUM sine verdier og tro i ord og handling.

Mål 2 - diakonal bevegelse

Vi inkluderer et bredt mangfold av barn og unge, og kjemper for likeverd, rettferdighet og økt framtidstro.

Mål 3 - grønn bevegelse

Vi kjemper for klimarettferdighet, lokalt og globalt.

Mål 4 - lokal bevegelse

Vi prioriterer innsats og ressurser på å bygge lokalt barne- og ungdomsarbeid.


Les mer om de nye toårsmålene her (link kommer)