Her er sakspapirene til Landsmøtet 2017

28.-30. april arrangerer KFUK-KFUM sitt landsmøte i KFUM-hallen på Ekeberg i Oslo. Her finner du saksdokumentene til Landsmøtet, heriblant utkastet til toårsmelding for 2015-2017. 

Saksdokumentene er sendt ut på epost til påmeldte delegater.

Kontrollkomiteens rapport er ettersendt påmeldte delegater, og kan lastes ned nedenfor i likhet med øvrige saksdokumenter.

Det er fortsatt mulig å melde på delegater 

Dere kan også søke om støtte til å sende unge delegater fra 15-26 år på KFUK-KFUM-Lobby , et 24 timers demokratikurs i forkant av Landsmøtet.