LEAD

Bli med å bygge et nettverk av og for unge ledere som vil forandre verden og skape bærekraftige samfunn!

LEAD ønsker å samle unge ledere fra ulike sektorer. Som unge ledere møter vi mange av de samme utfordringene uavhengig av hvilke arenaer vi jobber på eller hvilken bakgrunn vi har. Vi tenker at det da er avgjørende å legge til rette for mangfold, i alder, kjønn, bakgrunn, kompetanse for å nevne noe.

Vi tror en som ønsker å nå mål og ønsker å ta ansvar for at man skal nå det målet, vil kunne være i stand til å være leder. Målgruppen for LEAD nettverket er engasjerte og ambisiøse mennesker mellom 18 og 35 år.
Vårt ønske er at det gir positive ringvirkninger å være del av et stort nettverk av unge mennesker som på ulike måter kjemper for en bedre verden.

Vi søker dermed deltakere på tvers: offentlig sektor og politikk; forsking, utvikling og akademia; frivillighet, organisasjonsliv og ideell sektor; og næringsliv, entreprenører og privat sektor. https://www.facebook.com/events/176474023186712/