Månedsinfo april 2018


SOMMERARRANGEMENT 

Av redaksjonen 

I sommer arrangerer KFUK-KFUM fest og treff i anledning Ten Sings 50 års-jubileum. Vi arrangerer også en rekke leirer  over hele landet. I denne nyhetsmailen ønsker vi å trekke frem dem vi har behov for å fremme litt ekstra. 

Ten Sing Jubileumstreff og Ten Sing Jubileumsfest

Det er ganske like navn på to litt ulike arrangementer. Jubileumstreffet er en reunion som går over en helg på Storstua i Røyken fra 10.-12. august. Treffet starter med festmiddag på fredagen og fortsetter på Ten Sing Jubileumsfest på lørdagen. 

 Ten Sing Jubileumsfest arrangeres på Spekterfestivalens (tidligere TT) sin siste dag på Kalvøya 11. august. Her proppes dagen full av gode tilbakeblikk og feiring av 50-års jubileet, men mest av alt vil vi vise hva Ten Sing er i dag og hva det kan bli fremover. Spekter er i år vertskap for Europeisk Ten Sing-festival og på denne lørdagen vil det bli et yrende folkeliv. 

Man drar enten på Jubileumstreffet og får dermed med seg Jubileumsfesten i pakken, men det er også mulig å bli med på kun  Jubileumsfesten lørdagen.

Vi har behov for at dere deler informasjon om disse to arrangementene og oppfordrer venner og bekjente som er/var Ten Singere å delta.
For mer informasjon og påmelding til de to eventene se her

KFUK-KFUM Campen på Knattholmen og Sommertreff på Risøya 

Tradisjonsrike treff med plass til mange flere familier og enkeltpersoner. De arrangeres begge i juli, KFUK-KFUM Campen fra 1.-22. juli, og Sommertreff på Risøya fra 23.-28. juli. Vi ønsker å få enda flere nye deltakere på disse arrangementene. Har du kanskje vært der selv tidligere, eller har du alltid tenkt at dette bør folk få med seg? Del gjerne lenkene under med dem du tenker kan være aktuelle!
KFUK-KFUM Campen
Sommertreff på Risøya og Sommertreff på Risøya på Facebook


Operasjon Dagsverk 2018 til KFUK-KFUM Global!

Av Håvard Skjerdal, kommunikasjonskoordinator KFUK-KFUM Global

Alle gode ting er tre! Den tredje gangen KFUK-KFUM Global søkte om å få Operasjon Dagsverk (OD) til vårt arbeid blant palestinsk ungdom gikk det hele veien. Denne gangen med overveldende flertall i Elevtinget – Elevorganisasjonens høyeste, demokratiske organ. Operasjon Dagsverk er Norges største solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom. Aksjonen er en del av Internasjonal uke og finner sted på rundt 500 skoler 15.-26. oktober . KFUK-KFUM Global er veldig glade for å ha fått denne muligheten og håper at du og din gruppe har lyst til å være med på å gjøre årets OD til tidenes OD-prosjekt!

Årets Operasjon Dagsverk vil bidra til at:

  • Palestinsk ungdom har trygge skoler og lokalsamfunn som ikke er preget av krig
  • Palestinske kvinner deltar i samfunnet på lik linje med menn
  • Palestinsk ungdom har kunnskap om sine rettigheter og verktøy til å påvirke politikk og sin egen fremtid
  • Palestinsk ungdom som vokser opp i konflikt får en bedre hverdag gjennom traumebehandling 

  • Les mer om prosjektet her

De to siste ukene i oktober (15.-26.) arrangerer OD Internasjonal Uke på alle skolene som deltar på Operasjon Dagsverk. Internasjonal Uke er Norges største informasjonskampanje rettet mot ungdom. I løpet av et svært kort tidsrom skal KFUK-KFUM Global rekke rundt til om lag 500 skoler fra nord til sør. Hvis vi skal få til dette så trenger vi en enorm mobilisering blant KFUK-KFUM-frivillige i hele landet! 

OD-dagen 1. november

KFUK-KFUM-bevegelsens store nettverk i hele landet er en unik styrke som skiller oss fra flere tidligere organisasjoner som har hatt Operasjon Dagsverk. Vi håper vi kan utnytte denne styrken til det fulle. Folkehøgskolene som er tilknyttet KFUK-KFUM kan for eksempel spille en nøkkelrolle som huber for foredrag i regionene der de er. Vi ser også for oss at vi kan bruke Internasjonal Uke og OD-dagen som en mobiliserende kraft for å øke fokuset på globale spørsmål og internasjonal solidaritet i KFUK-KFUM, samtidig som merkenavnet vårt styrkes. OD-dagen den 1. november er også en god anledning til å arrangere en Ten Sing-konsert eller andre arrangementer lokalt som retter fokuset på OD-tematikken. På denne måten kan vi illustrere KFUK-KFUMs spenn fra det lokale til det globale på en god måte.

kurshelg i høst

Tidlig høsten 2018 vil vi (KFUK-KFUM Global) arrangere en kurshelg der vi gir grundig opplæring både i historisk og politisk kontekst, KFUK-KFUM Globals arbeid i Palestina generelt og OD-prosjektet spesielt. Ta kontakt med OD-koordinator Andreas Saaghus på epost hvis du vil, eller kjenner noen som vil, bidra som foredragsholder. Det kan også bli aktuelt å arrangere kurs lokalt for enheter, kretser/regioner og folkehøgskoler som er interessert i dette.

Kirkeuka for Fred i Palestina og Israel.

Det er også verdt å nevne at KFUK-KFUM Global i år har koordineringsansvar for Kirkeuka for Fred i Palestina og Israel. Kirkeuka arrangeres mellom 16. og 23. september. I løpet av kirkeuka skal det arrangeres en rekke arrangementer i kirker, samfunnshus o.l. og KFUK-KFUM-enheter, kretser, regioner og hovedforeninger oppfordres til å på ulike måter markere Kirkeuka. Ta kontakt med koordinator for kirkeuka, Håvard Skjerdal på epost , eller mobiliseringsansvarlig i KFUK-KFUM, Maria Saxegaard på epost, hvis du har spørsmål! Se også www.kirkeukaforfred.no for mer informasjon. 


4.1 Ny festivalstrategi 

Av Julie Lillehaug Kaasa, programkoordinator for eventer 

 Sommeren 2019 feirer YMCA 175 år og dette skal feires med en stor festival for hele organisasjonen i London. Dette arrangementet likner YMCA-festivalen noen av dere har deltatt på i Praha, men festivalen og jubileet er nå plassert i ExCel Centre i London fra 4 – 7 august 2019. KFUK-KFUM ønsker at norske deltakere skal reise til London for å støtte opp om denne festivalen, og  derfor blir det ikke Spekter i 2019.  Det vil i stedet arrangeres en stor konfirmantleir. Mer informasjon om denne leiren kommer i løpet av våren.

Vi har også erfart at noen enheter ønsker å gjennomføre lokale turer og turnéer med sine grupper, og ikke delta på Spekter hvert år. Forbundsstyret har derfor besluttet at Spekter kun skal gjennomføres annethvert år slik at vi gir rom for dette. Vi tror det vil resultere i at det blir enklere å rekruttere til Spekter når det gjennomføres litt sjeldnere. 


4.2 MOMSKOMPENSASJON 

Av Pål Pernes, økonomisjef 

Fristen for innlevering av de interne momssøknadene er satt til 30. juni. Det vil bli lagt ut/sendt mer detaljert informasjon i god tid før fristen. Krav til underenheter som ønsker å søke om momskompensasjon:

• Må være registrert i enhetsregisteret og det kan komme krav om å være registrert i frivillighetsregisteret. De fleste enheter som søkte i 2017 var allerede registrert i frivillighetsregisteret. https://www.brreg.no/bedrift/samordnet-registermelding 

• Godkjent årsregnskap til forbundskontoret innen 30. juni. 

• Protokoll fra årsmøte til forbundskontoret innen 30. juni. 

 • Rapport fra underledd til sentralledd (anbefalt)

Spørsmål vedr. momskompensasjon kan rettes til;
Pål Pernes 916 53 226, pernes@kfuk-kfum.no 

 Vedlegg: skjema for rapportering fra underledd til sentralledd. 


 4.3 LAG ARRANGEMENT I CONNECT 

Av redaksjonen 

 Arrangementsfunksjonen i Connect er veldig grei for promotering av kommende arrangement, store og små. Det er fra den oversikten vi fremmer arrangementer på forsiden til Norges KFUK-KFUM, og det er ofte den oversikten vi deler i sosiale medier. 

 Enheter i Bjørgvin og Rogaland er veldig flinke på å bruke arrangementsfunksjonen, og resultatet er at det er de som fremmes mest fra vår side. Vi vil ha alle typer arrangement inn i Connect, enten det er åpen trening i en trialklubb, konsert med Ten Sing, foredrag på en av folkehøgskolene, eller noe helt annet. Bruk gjerne bilder i arrangementet da det fremstår langt mer levende. 

Synlighet gjennom aktivitet vil over tid kunne generere flere medlemmer. La folk få vite om all den fantastiske aktiviteten som skjer i hele Norge!  Trenger du veiledning i Connect? Ta kontakt med medlemsservice på telefon: 22 99 15 10, eller på e-post medlem@kfuk-kfum.no 


>

Invester i lederne!

Av Espen Amundsen, programkoordinator for musikk

Noe av det beste du kan gjøre for å forberede neste års Ten Sing-semester er å sende ledere på kurs. Ten Sing-seminar tilbyr et ukes langt seminar i hvordan drive godt Ten Sing-arbeid og er vår viktigste arena for dette. Her samles unge Ten Singere fra hele landet for å lære, være sammen og bli inspirerte. Noen av våre mest engasjerte og erfarne frivillige stiller som kursholdere og gjør alt for at deltakerne skal få en god opplevelse.

Inspirér ungdommene!

Gi ungdommene noe å strebe etter enten det gjelder ledelse eller musikkprestasjoner. På Ten Sing-seminar får man mulighet til begge deler. Til årets seminar lanserer vi et helt nytt opplæringskonsept. Gi ungdommene mulighet til å lære hvordan man bruker backtracks til band og kor, og inspirer dem til å gå nye musikalske veier.

Se ungdommene!

Ten Sing handler om å se unge mennesker og gi dem muligheter og utfordringer de kan vokse på. Det å bli utfordret til å være med på Ten Sing-seminar oppleves for mange som en tillitserklæring. Hjelp dem til å se talentene sine og bruke dem. Send noen fra din gruppe på Ten Sing seminar!MEDLEMSUTVIKLING OG OPPFØLGING

Av Marianne Groven, fungerende markeds- og kommunikasjonsjef, og Rita Kiil, medlemsservice

HVORDAN SIKRER VI MEDLEMSVEKST I NORGES KFUK-KFUM?

På den ene eller andre måten er vi alle forpliktet på Landsmøtets toårsmål om 20% vekst. Og i en virkelighet der organisasjoner, forbund og foreninger sliter med reduserte medlemstall er dette så absolutt et «hårete» mål. Det er derfor gledelig å oppleve at alle ledd i organisasjonen har stort fokus på dette og at det jobbes godt med utvikling av både eksisterende og nye enheter/grupper i region og krets.

På forbundskontoret er vekst- og ekspansjonsstrategi en naturlig del av hverdagen, og hos våre ledere i krets og hovedforening prioriteres nye områder for vekst hardt i disse dager. Områder med vekstpotensiale identifiseres og det tas kontakt med «gamle» og nye menigheter om oppfølging og nyetableringer. Vi har utarbeidet et lite informasjonshefte som kan være nyttig å dele ut eller legge igjen når man er ute i møter og besøk. I tillegg jobbes det med en løsning i Connect som vil gjøre det enklere å sikre medlemskap ved påmelding til våre flotte arrangementer.

Det blir veldig spennende å se hvordan vi ligger an i forhold til fjoråret når vi i mai/juni endelig får sammenlignbare medlemstall. Grunnen til at vi ikke har hatt sammenlignbare tall disse første månedene er at vi i fjor sendte ut betalingsgiroer i slutten av mars, mens vi i år har gjort dette den 15. hver måned. Vi har derfor valgt å vente med å presentere utviklingstall til neste månedsmail, slik at vi har et realistisk bilde av medlemsutviklingen, totalt og per. krets/region. 


MEDLEMSOPPFØLGING OG – REGISTRERING I 2018

Nå er året godt i gang og det er viktig at alle nye medlemmer registreres i Connect og at alle grupper registrerer medlemmer i det de starter i gruppen. Dette gjelder også for ledere/styrer i grupper og hovedforeninger. Som ansvarlig voksenleder/styreleder er det viktig at gruppen selv følger opp dersom medlemmer ikke betaler. Vi vil fra forbundskontoret «purre» på kontingenten den 15. hver måned, med unntak av juli og august.

Dersom gruppen ikke har levert årsrapport for 2017 er det viktig at dette gjøres så fort som mulig for å sikre frifond i år for grupper som har krav på dette. Årsrapporten finner dere i Connect under "Hurtignavigering" , se "Levér årsrapport" 

Husk at frifondsmidler fra 2017 må være benyttet innen 31/6 i år. Gi en kort rapport på bruk av pengene  i Connect under "Hurtignavigering", se "Bekreft frifond". Rapport må være levert senest 15/7.

Lokal aktivitetsavgift, til grupper som praktiserer dette, ble utbetalt i uke 14. Beløpet gruppen får utbetalt kan du se i Connect under "administrasjon" - se "Sentral innkrevd lokal aktivitetsavgift" etter at utbetalingen er gjennomført.

Monica Elmenhorst og Rita Kiil på medlemsservice kan bistå med hjelp med spørsmål om frifond, årsrapport, Connect og mye mer!


Har du spørsmål vedr. Connect eller trenger du hjelp til innlogging? Kontakt oss på tlf. 22 99 15 10 eller send epost til medlem@kfuk-kfum.no Vi minner også om KFUK-KFUMs Deltakerfond, som har som mål å gi barn og ungdom fra familier med utfordrende økonomi mulighet til å delta på våre arrangement og aktiviteter.

 

 Les mer og søk her: https://kfuk-kfum.no/bli-med/deltakerfondLiVlig i Oslo

Helga 6.-8. april var deltakere fra fire kretser samlet til felles Ledere i vekst-helg på Rønningen folkehøgskole i Oslo. Deltakere fra Møre og Romsdal, Nordland, Trøndelag og Agder kom til hovedstaden for å bli inspirert og kurset.

av Jens Bjelland Grønvold, programutvikler for ungt lederskap

Ledere i Vekst  Basic er lederkurset i KFUK-KFUM for 16-19-åringer, og arrangeres av kretsene og regionene i organisasjonen. Målet for skoleåret 2017-2018 var å få flere kretser til å arrangere kurset, og som et ledd i dette tok Forbundskontoret på seg å arrangere en felleshelg for de kretsene som ønsket det.

I de flotte lokalene på Kjelsås var tema for helga «Stå opp for andre». Fokus var på hvordan skape trygge og gode fellesskap, og på lørdagen fikk vi blant annet besøk fra diakon Brith Dybing, som har spesialisert seg på sekter i Norge. Hun snakket om «Når troen blir usunn», og ga deltakerne tips til faresignaler i religiøse miljøer. Vi fikk også besøk av Dialogpilotene, som fikk oss til å samtale om tro på en måte der målet ikke var å overbevise den andre, men bare forstå bedre. Jeg tror vi lærte at dette ofte gjør oss til klokere mennesker. Lørdag kveld var det høytidelig uteksaminering med overrekkelse av kursbevis.

Søndagen ble tilbrakt på Forandringshuset Grønland, hvor deltakerne arbeidet med prosjektledelse og skapte nye ideer til arbeidet de står i i sine lokalmiljøer. I alt 35 deltakere og ledere vendte nesen hjemover søndag ettermiddag, etter en helg som ble evaluert veldig positivt. Vi satser på å gjøre dette igjen neste år, og har plass til flere – kanskje blir din krets med i 2019?Nye ansatte i organisasjonen

Norges KFUK-KFUM er i sterk vekst og det kommer stadig flere ansikter på Forbundskontoret, hos hovedforeningene, og kretsene. Sjekk dem ut her!

Marianne Groven
fungerende markeds- og kommunikasjonssjef (100%), forbundskontoret
Julie Falkevik Tungevåg
Medarbeider arrangement (40%), forbundskontoret
Marita Moen
Medarbeider arrangement (40%), forbundskontoret
Knut Natskår Svihus
Medarbeider kommunikasjon og medlemsservice (80%), forbundskontoret

Filer for nedlasting