Månedsinfo - Desember



JEG VIL GJERNE NÅ DERE, GAMLE OG NYE KFUK-KFUM-MEDLEMMER OG –MEDARBEIDERE, MED EN STOR TAKK FOR ÅRET SOM HAR GÅTT!

Takk for deltakelse og engasjement, for gaver og forbønn, for innsats og innsikt!

Vi er en stor bevegelse i vekst og utvikling. Mye har skjedd som vi for et år siden kun håpet eller knapt visste om, mye annet har blitt slik det pleier. Noe ble ikke som vi satset på, så vi vil prøve igjen eller gjøre noe nytt. Dette gjelder enten vi er engasjert lokalt, nasjonalt eller globalt i KFUK-KFUM. Takk uansett for fellesskap og støtte!

Vi går mot forventning mot året som ligger foran.
Av nasjonale hendelser i KFUK-KFUM er bl.a. oppstarten av Svalbard Folkehøgskole til høsten, Landsmøtet i Oslo, første helgen i mai, nye «Forandringshus» og med det, et styrket diakonalt og sosialt engasjement, og KFUM Oslo («Kåffa») sitt spill i Obos-ligaen i fotball. 

Aller viktigst er det som vil skje lokalt der barn og ungdom møtes.
Det er der KFUK-KFUM først og fremst lever og oppfyller sitt formål.

JEG ØNSKER DEG ALT GODT OG ET NYTT KFUK-KFUM ÅR MED NERVE I!



Veiledende norm for vår merkenavnbruk

Forbundsstyret har mottatt flere henvendelser fra kretser og hovedforeninger på hvordan vårt merkenavn skal brukes. På bakgrunn av dette vedtok forbundsstyret på sitt møte 7. desember følgende veiledende norm for vår merkenavnbruk:

a) Kretser, regioner og hovedforeninger: KFUK-KFUM + geografisk navn. Eks: KFUK-KFUM Bjørgvin 

b) Virksomheter: KFUK-KFUM + virksomhetsbenevnelse + evt. geografisk navn. Eks: KFUK-KFUM Forandringshuset Drammen

c) KFUK-KFUM skal angis med bindestrek mellom de to forkortelsene og skrives med store bokstaver, jf. vedtektenes §7-8 om forpliktelse på merkenavn og logo.

d) Hovedforeninger med en tradisjon for Ynglingenavnet kan plassere det på slutten av navnet, men begrepet tas ikke i bruk ved opprettelsen av nye hovedforeninger. Eks: KFUK-KFUM Stavanger Ynglingen

e) Kretser, hovedforeninger og virksomheter som endrer sitt juridiske navn må huske på å korrigere navnet formelt i f.eks. Brønnøysundregistrene.

Forbundskontoret vil følge de vedtatte retningslinjene i sin profilering og kommunikasjon fremover. Vi oppdaterer på nettsidene og i Connect på nyåret. Kretser og hovedforeninger anbefales også å følge retningslinjene i sin kommunikasjon og profilering. 


Velkommen til denne tverrkirkelige konferansen om diakoni, entreprenørskap og oppvekst!

Konferansen har som mål å inspirere til utvikling av tilbud som møter barn og unges behov. Konferansen er for deg som jobber eller er frivillig/ engasjert i en menighet/kirke/organisasjon, og deg som ønsker å gjøre en forskjell for de unge i nærmiljøet.

Vi inviterer deg til en tverrkirkelig konferanse om diakoni og entreprenørskap. Målet for dagen er å inspirere til nyskaping i din menighet og samskaping mellom lokale aktører.

Ansatte og frivillige i menigheter, organisasjoner og andre interesserte er velkommen til å høre, bli inspirert og se muligheter for hvordan kirken på lokalt nivå kan være med og møte barn og unges behov i dag. Les mer om konferanseprogrammet lenger ned på denne siden og på www.diakonalt-entreprenorskap.no.

Konferansen er initiert av Blå Kors og arrangeres i samarbeid med Den norske kirke, Metodistkirken i Norge, Norges KFUK-KFUM og Norges Kristne Råd.

Konferansepris: 400,-
Spørsmål til konferansen rettes til Ingvild Storvoll på ingvild.storvoll@kfuk-kfum.no eller 90555925.


NÅ ER DET TID FOR Å SØKE TEN SING ARCTIC OG TEN SING NORWAY

Kjenner du noen som burde søke Ten Sing Arctic eller Ten Sing Norway? 

Anbefal og oppmuntre de til å søke!

Det er mange ivrige Ten Singere der ute som hadde passet ypperlig i Ten Sing Norway og Ten Sing Arctic. Her får de utfordret sine kunstneriske evner, lederegenskaper og de får ta del i et felleskap med likesinnede og vennskap som varer livet ut! 

Les mer om Ten Sing Arctic og Ten sing Norway, og hvordan søke, her: 
https://kfuk-kfum.no/om-oss/nyheter/ten-sing-arctic-og-ten-sing-norway