Månedsinfo - Februar

Lykke til med årsmøtet!

Våren er sesong for årsmøter i KFUK-KFUM og mange jobber nå med forberedelser til dette. I den forbindelse ønsker vi å minne om at det er utarbeidet følgende nyttige dokumenter som ligger tilgjengelig under «Filer for enhetsledere» / «Filer for ansatte» i Connect:
- «Styreveileder for kretser, hovedforeninger og virksomhete
- Eksempler på maler til innkalling, saksliste, saksdokumenter, årsmelding mm. til årsmøtet.

«Filer for ansatte» og/eller «Filer for enhetsledere» finner man under overskriften «Verktøy» på fremsiden inne i Connect. I tillegg ligger maler for vedtekter for både kretser, hovedforeninger og enheter, med tilhørende veileder, på kfuk-kfum.no/vedtekter

Husk også at sittende styreleder må melde inn nytt styre i Connect i etterkant av årsmøtet.

Landsmøte 2019 

Dato: 3.-5. mai 2019.
Lokasjon: Gamle museet, Dronningens gate 4, 0152 Oslo

Innkalling og saksliste sendes ut 2 måneder før. Informasjonen oppdateres løpende på våre nettsider: kfuk-kfum.no/landsmote-2019 
Her finner du blant annet informasjon om påmelding, pris, praktisk informasjon og reiseutjevning.

Påmeldingen er åpen. 
Påmeldingsfrist: 01. april 2019

Alle med vedtektsfestet rett til å være delegater på landsmøtet oppfordres til å bruke sin demokratiske rett. 

KFUK-KFUM demokratikurs 2019

Dato: 2.-3. mai 2019
Lokasjon:  Hi Hostel Oslo Haraldsheim, Haraldsheimveien 4, 0587 Oslo

For medlemmer i alderen 15 – 26 år arrangeres KFUK-KFUM demokratikurs fra torsdag 2. mai kl. 11.00 til fredag 3. mai kl. 13:00.

KFUK-KFUM demokratikurs er et to-dagers kurs med mål om å øke unges kompetanse om demokratiske prosesser slik at de kan bruke sin stemme aktivt, ble bevisst på sine muligheter og tørre å bruke sin ytringsfrihet, samt gi dem erfaringer i demokratiarbeid til bruk i lokale demokratiske fora. Kurset er en god introduksjon i demokrati og generell møteteknikk.

KFUK-KFUM demokratikurs 2019 arrangeres som et selvstendig kurs som er åpent for alle, uavhengig av deltakelse på landsmøtet.

Deltakere på demokratikurset som skal stille som delegater på landsmøtet, får derimot rabattert pris på landsmøtet 2019 og vi oppfordrer alle til å sende sine unge delegater på kurset som en god forberedelse til landsmøtet.

Lokale enheter som sender deltakere på kurset, kan søke om å få frifondstøtte til deltakelsen på KFUK-KFUM demokratikurs.
Les mer om KFUK-KFUM demokratikurs og meld på deltakere på via nettsidene: kfuk-kfum.no/kfuk-kfum-demokratikurs-2019

Oppstartstøtte er nå 8000kr!

Oppstartstøtten for nye grupper har økt fra 5000 kr til 8000 kr! Det gjør det enda enklere for nye grupper å komme i gang med arbeidet!

Dersom nye enheter melder seg inn før 1. april, har minimum 6 medlemmer over 26 år og får eget styre, valgt av og blant medlemmene i løpet av året, så vil de kunne få den vanlige frifondstøtten i desember i tillegg. 


Månedens gåte


Kun 1 av 20 klarte å løse denne, klarer du?

I en park er det åtte benker. På hver benk sitter det enten to eller tre personer. Til sammen sitter det 19 personer på benkene. På hvor mange benker sitter det kun to personer?

Klarer du det kan du vinne FETE premier!!!

Riktig svar sendes til thore.thoresen@kfuk-kfum.no før 14.03.19 Vinneren trekkes slik: - Deltakere som har sendt inn riktig svar får navnet sitt lagt i en bolle. - 15.03.19 vil et navn bli trukket ut fra bollen, og vi har en vinner!

Forrige måneds vinner var Eli Marie, Programkoordinator i Region Oslo og Akershus.

Svar på forrige gåte


Bussen kjører mot venstre!Nye ansatte


Åse Marie Sandmark
Programarbeider 20%
KFUK-KFUM Hamar Ynglingen 

  Sindre Vian
Programarbeider 60 %
KFUK-KFUM Buskerud


 

  

Jone Foldøy Grutle
Daglig leder 
KFUK-KFUM Haugaland