Månedsinfo - Juni

har du levert årsrapport for 2018? 

Alle grupper må levere årsrapport for å kunne motta Frifond.

Alle grupper i Norges KFUK-KFUM må hvert år levere årsrapport på fjoråret. Men fortvil ikke! Det er ikke noen lang utredning og detaljert regnskap som kreves. Årsrapporten kan dessuten sammen med Frifondsbekreftelsen gi gruppa verdifulle penger i kassa!

DATO FOR SAMHANDLINGSMØTE FOR STYRELEDERE I KRES OG HOVEDFORENING

Forbundsstyret inviterer regionrådsledere og styreledere i krets og hovedforening til et årlig samhandlingsmøte. Dato for samhandlingsmøtet er satt til mandag 21.10.2019, kl. 9:30 – 16:00 Sted: Oslo sentrum Forbundsstyret ønsker å understreke viktigheten av at alle styrer er representert på samhandlingsmøtet, og ber om et styremedlem deltar dersom leder eller nestleder er forhindret fra å komme. Forslag til temaer som ønskes drøftet på samhandlingsmøtet kan sendes til generalsekretærens kontor (gs@kfuk-kfum.no) innen 1. september 2019. Nærmere informasjon om lokasjon og program sendes ut i forkant av møtet.

FORBUNDSSTYREMØTE 3.6.19

Forbundsstyret 2019-2021 har hatt sitt første styremøte. Der behandlet de blant annet videre plan for arrangering av et nasjonalt storarrangement, videre arbeid med å realisere Bærekraftsøya og oppnevning av KFUK-KFUM Norges medlemmer til styret i KFUK-KFUM Global. Saksliste, saksdokumenter og protokoll fra møtet finner du på våre nettsider

OVERGANG TIL SKYLØSNING

Si hei til G Suite! KFUK-KFUM Norge vil gå bort fra å jobbe og lagre dokumenter på vår eksterne server «Dele» til å gå over i Googles skyløsning «G Suite». Dette vil blant annet gi mulighet for bedre samhandling med frivillige. Overgangen vil skje rett over sommeren. 

Ansatte vil få utdypende informasjon om prosessen frem til overgangen og bes sette av dato for opplæringskurs i Oslo en av følgende datoer:
Fredag 30.8.2019 eller onsdag 11.9.2019.

POLITIATTEST, SIKKERHET OG VARSLING

Nå er sommersesongen i gang, og KFUK-KFUM både lokalt, regionalt og nasjonalt er i full gang med leirer og sommeraktiviteter. Vi vil at alle barn og ungdom som deltar i KFUK‐KFUM sine aktiviteter skal bli inkludert i et trygt og åpent fellesskap. Derfor skal alle frivillige over 15 år som står i et tillitsforhold til mindreårige under 18 år eller psykisk utviklingshemmede underskrive KFUK-KFUMs egenerklæring og fremvise politiattest. Dette gjelder også frivillige og medarbeidere på leirer og øvrige arrangementer. Du har som ansvarlig voksenleder, styreleder eller som arrangør for et arrangement ansvaret for at dine frivillige og medarbeidere har levert politiattest.

Les mer om rutiner for signering av egenerklæring og levering av politiattest

Ta kontakt med daglig leder i din krets eller personalavdelingen ved forbundskontoret dersom du har spørsmål til, eller trenger hjelp med, å innhente politiattest.

God beredskap er viktig når uhellet er først ute. Det er ikke mulig å helgardere seg mot alle uønskede hendelser - og det er derfor desto viktigere at vi har planen klar, hvis noe skjer. Som arrangør er det viktig å utarbeide en beredskapsplan som både forebygger kriser og som tydeliggjør oppgaver og arbeidsfordeling i tilfelle en krise oppstår. Slik kan man redusere risikoen for at en ulykke oppstår og redusere omfanget av skade dersom en krise oppstår. Her finner du malen vi bruker for kriseberedskap og som skal benyttes ved alle større arrangement
*Les mer om rutiner for varsling her*

Noter deg nummeret til generalsekretærens vakttelefon: 952 72 792
Vakttelefonen er KFUK-KFUMs beredskapstelefon og benyttes i situasjoner som krever akutt oppmerksomhet eller inngripen fra generalsekretær. Ved ferieavvikling bemannes vakttelefonen av ledergruppen. Det er ikke mulig å sende SMS til beredskapstelefonen, men terskelen er lav for å ringe! 

Vi ønsker alle en god – og sikker – KFUK-KFUM-sommer!

Mpower

Mangfoldsledelse + medvirkning + kraft fra unge talspersoner = Mpower

Mpower er et lederprogram for deg mellom 15 og 25 år som gir deg en unik mulighet til å utvikle deg som leder og være i stand til å forme, utvikle og ta del i samfunnet. Gjennom 3 helgesamlinger vil du få kunnskap om blant annet ledelse, kommunikasjon, ungdomskultur, relasjonsbygging, samfunnsengasjement og prosjektledelse. Du får din unike mentor ut i fra egne interesser og ambisjoner. Du velger praksisoppgave i tilknytning til ditt lokale Forandringshus.

Mpower var det første ledertreningsprogrammet under paraplyen Forandringshuset Lederakademi. Programmet er inspirert av KFUK-KFUMs Ledere i vekst og Fryshusets egen Mpower modell. Prosjektet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB. Mpower er bygget på mangfoldsledelse og målet med prosjektet er økt medvirkning og deltakelse fra en sammensatt gruppe med ulik bakgrunn og erfaring.

Les mer om Mpower her
LEAD

LEAD nettverk er et fagnettverk av, for og med unge ledere. Det er ledertreningsutvalget og Forandringshuset som har utviklet og satt til live ideen om å samle, støtte og styrke ungt lederskap.

LEAD

  • Inspirerer unge til å utfolde seg i lederrollen
  • Utfordrer unge til å ta ansvar for bærekraftige løsninger
  • Løfter unge talspersoner og samfunnsbyggere
  • Utvikler lederfaglig kompetanse og gir gode lederverktøy
  • Gir tilgang til nettverk for deling og læring

LEAD ønsker å samle unge ledere fra ulike sektorer. Dette fordi vi tror det er mange likheter tross ulik bakgrunn. Vi tror at å spille på det gode mangfoldet gjør at vi har mye å dele og lære av hverandre. Vi tror det kan gi felles ringvirkninger.14.juni møttes nettverket for andre gang, etter lansering på LEAD konferanse 8.november i fjor.

NYTT STUDIE FOR ALLE ANSATTE 

Til høsten starter et nytt studie laget i samarbeid mellom KFUK-KFUM og MF. Studiet er bygget på tilbakemelding og innspill fra ansatte.

Sentrale tema i utdanningen:

Kommunikasjon om tro. Hvordan kommunisere om tro i samspillet med ungdoms ulike arenaer og fortolkningsrammer.

  • Relasjoner, roller og identitet. Hvordan legge til rette for at ungdom kan vokse på oppgaver, tillit og relasjoner. Perspektiver på prestasjon og mestring, langsiktig utvikling av medarbeiderskap, etc.
  • Når livet blir vanskelig. Møte med ungdom som opplever små og store kriser. Forholdet mellom miljøarbeid og sjelesorg, psykisk helse. 

Les mer om studiet her
https://kfuk-kfum.no/om-oss/nyheter/nytt-studie-samarbeidsprosjekt-kfuk-kfum-og-mf