Månedsinfo - oktober

"Week of prayer" Med ywca world og ymca world

«På norsk jord», i Skandinavia, Sveits og noen få andre land er KFUK og KFUM såkalte «joint movements», dvs. en organisasjon.

Dette er ikke tilfelle i de aller fleste land hvor det finnes KFUK- og KFUM-arbeid. 

De to verdensbevegelsene – World YWCA og World Alliance of YMCAs – har likevel mye til felles – i tenkning, arbeidsform, fokus på myndiggjøring av unge ledere, deltakelse i samfunnsmessige utfordringer mm. Trekanten, som begge organisasjonene bruker der hvor de er lokalt tilstede, synliggjør likheten og fellesskapet mellom de to organisasjonene.

I mer enn hundre år har de to bevegelsene hatt et program felles – Week for prayer – en uke i november. I år er det 11. – 17. november og tema for årets uke er Youth Empowerment for Good.

Ved å følge linken https://www.ymca.int/world-ywcaymca-week-prayer-world-fellowship-2018/ kommer du inn på årets opplegg. Det kan splittes opp, deler av det kan brukes og vår oppfordring er at man lokalt markerer det fellesskapet vi står i gjennom de to verdensbevegelsene.

Vi vet at på noen steder i vårt langstrakte land er det fortsatt tradisjon for forbundsfester i november. Det er en flott, synlig markering av fellesskapet i KFUK-KFUM og er en tradisjon som gjerne kan revitaliseres hvor innhold, form, opplegg og navn tilpasses vår tid og favner på tvers av generasjonene.

Øystein Magelssen, generalsekretær. 

Triangelbutikken.no


Triangelbutikken er Norges KFUK-KFUM sin egen butikk på nett og ute på arrangementer. Det er også Triangelbutikken som skaffer grupper og enheter alt dere trenger av profilmateriell, eget profiltøy og annen spesialproduksjon. For mer informasjon, gå til https://triangelbutikken.no/profil eller send en e-post:
 • All kontakt om profiltøy, profilutstyr og spesialbestilling til profil@triangelbutikken.no
 • Alle andre henvendelser til support@triangelbutikken.no


Ønsker din enhet profiltøy fra Fair & Square med eget trykk/design?

Levering av nytt tøy fra F&S har flere måneders leveringstid. Vi utarbeider nå ny bestilling med levering i april 2019. Dersom din enhet ønsker f.eks. hettejakker eller t-skjorter med eget trykk på ryggen, egen brodering på brystet osv. må dere melde dette til profil@triangelbutikken.no innen mandag 12. november for levering til våren. 

Standard profiltøy fra andre leverandører – også Fairtrade – kan vi alltid skaffe i løpet av ca. 3 uker.

Motta inspirasjon og viktig informasjon fra Triangelbutikken Den beste måten å følge med på når nye produkter kommer for salg i Triangelbutikken er å følge oss på sosiale medier eller på nyhetsbrev. Gjør derfor dette nå:
1. Følg oss på Instagram her: https://www.instagram.com/triangelbutikken/
2. Følg oss på Facebook her: https://www.facebook.com/Triangelbutikken/ Klikk «Liker» på siden og skriv «Velkommen på Facebook» i kommentarfeltet på vår lilla Hurra-post. Da er du med i trekningen.
3. Sett deg på vårt nyhetsbrev her: http://eepurl.com/dlG7YH

Alle som følger oss i sosiale medier eller setter seg på nyhetsbrevet vårt frem til mandag 12. november er med i trekningen av den helt nye emaljekoppen med slagordet «Vær deg selv. Stå opp for andre.». Vinneren offentliggjøres på vår instagram og facebook tirsdag 13. november. 

 Vi ser frem til å høre fra deg!
Hilsen Team Triangelbutikken
www.triangelbutikken.no

kurs med k-stud


K-stud inviterer til «Årets kurs» 5.april -7.april 2019 på Soria Moria hotell ovenfor Holmenkollen i Oslo. Du kan velge mellom tre ulike kurs. 

Pris: 1950 kroner inkluderer kurs, kost, losji og reisen din etter billigste og praktisk mulig reise.
Det er plass til ca 75 mennesker (25 per kurs) som må være ansatt i en av K-Stud sine medlemsorganisasjoner. 

Påmeldingsfrist: 15.februar.
Det påløper et avmeldingsgebyr på 1000k kr hvis man melder seg av kurset etter fristen. 

Støtte til kursavgiften: Noen av K-stud sine regionledd gir støtte for deltakere fra sine fylker, etter søknad. Ta kontakt med k-stud for nærmere informasjon.

INFORMASJON TIL ALLE ANSATTE VEDRØRENDE LØNN FOR DESEMBER

Lønn for desember vil bli godskrevet konto onsdag 12.12.18. Lønn og utgiftsgodtgjørelser (kilometergodtgjøring og telefongodtgjøring) som skal være med i 2018 må være mottatt av oss innen onsdag 28 november 2018! 

Det er spesielt viktig at vi får melding hvis det er noen som skal slutte eller ha permisjon uten lønn.

Fra og med 2015 er det store endringer i rapportering av lønn. A-melding skal sendes hver måned innen 5. i påfølgende måned. Det vil si at det ikke er mulig å få med lønn i 2018 som ikke er levert innen fristen 28. november 2018. Fra og med 2015 er det slutt på lønns- og trekkoppgaver. Det vil bli sendt ut en sammenstilling over inntekter, fradrag og trekk i 2019. Husk at alle bilag skal være attestert av krets/forening før de sendes til oss! Reiseregning må også være underskrevet av den ansatte. Det er bare reisegodtgjørelse/telefongodtgjørelse for de som er fast ansatt som skal betales ut fra oss! NB! Vi gjør oppmerksom på at det skal sendes regning på utgifts godtgjørelser fortløpende. Det skal ikke samles opp og sendes på slutten av året. Siste frist for utbetaling av godtgjørelse for desember 2018 er lønn februar 2019.

Følgende står i Personalhåndboken; Frister: Frist for innlevering av lønn som skal være med på inneværende måned er 30. i måneden forut. For februar er fristen 28.Desember har andre frister, dette vil det bli informert om til ansatte i november (fristen for 2018 er da mottatt av oss innen onsdag 28. november). For de som har godtgjørelse for elektronisk kommunikasjon (telefon, internett), kjøregodtgjørelse eller andre utgiftsgodtgjørelser, skal sende dette fortløpende. Slike krav som sendes senere enn 3 måneder etter, kan ikke påregnes utbetalt.

Ta kontakt med Eva Dundas eva.dundas@kfuk-kfum.no

planer for sommeren 2019?

Lurer dere på hva dere skal fylle sommeren 2019 med siden Spekter ikke arrangeres før 2020?

Vi har svaret! Sommeren 2019 kan du velge mellom to store arrangementer.

Wonderful days ’19 i Danmark. En festival lik Spekter for de mellom 13-19 år, som byr på konserter, sport, lek, andakter og mye mer! YMCA 175 år i London! En konferanse der unge lederspirer mellom 16-35 møtes og skaffer nettverk, utfordrer og deler sine lederferdigheter og sin tro!
 

HOLMLIA - FORANDRINGSHUS NR 5

 


Med bevilgede midler fra Oslo kommune og enstemmig vedtak i bystyret er vi nå klare for å etablere det femte Forandringshuset i Norge på Holmlia. Det betyr at vi har nådd KFUK-KFUM sitt langtidsmål om 5 forandringhus innen 2019!

Med bakgrunn i en serie voldsepisoder i Holmlia-området sist vinter ble behovet for en fritidsklubb for ungdom frontet, og fra våren 2018 har Forandringshuset sammen med ulike lokale initiativ jobbet aktivt for å påvirke politisk og lokalt for å få støtte til et eget hus for ungdom på Holmlia. I juni ble vi kontaktet av Tress Eiendom om et mulig lokale i Helsebygget ved Holmlia stasjon, og man ble raskt enige om at dette var perfekte lokaler for Forandringshuset Holmlia. Utover sommeren og tidlig høst har Forandringshuset jobbet aktivt videre både med å få på plass finansiering og samarbeid med sentrale aktører, og med bystyrets vedtak onsdag 24. oktober og midler fra Oslo Kommunes Sør-satsning er vi nå i gang.

Målet er å skape en felles møteplass for barn og unge i bydel Søndre Nordstrand. Tilbudet vi vil etablere på Holmlia er primært for barn og ungdom mellom 10 og 26 år, og åpent for alle uavhengig av kjønn, etnisitet, religion eller økonomi. Vi vil arbeider spesielt for å inkludere de som av ulike grunner opplever utenforskap, og skal bygge broer til andre steder og tilbud i nærmiljøet.

Forandringshuset Holmlia vil være et samarbeid mellom Forandringshuset, Kirkens Bymisjon og Unge Holmlianere, og sammen med Unge Holmlianere vil vi utover høsten fortsette arbeidet med å sikre at tilbudet på Forandringshuset Holmlia blir i tråd med de behov og ønsker som ungdommene har. Så langt har Unge Holmlianere og stedsanalysen for Holmlia Syd fremmet følgende ønsker som vi vil følge opp; jenteaktivitet, kafé og aktiviteter som bidrar til arbeid.

Er du interessert i mer informasjon om Forandringshuset ta gjerne kontakt med oss på kontakt@forandringshuset.no eller se våre nettsider www.forandringshuset.no

Betalt medlemskontigent?

Vet du at enheten din får støtte fra Frifond ut fra hvor mange betalende medlemmer under 26 år de har? I fjor ble det utbetalt nesten 400 kroner pr. medlem under 26 år. Derfor må du sørge for at flest mulig har betalt kontingenten innen 30. november. Det vil gå ut en medlemspurring pr. SMS og epost 15. november. Frifondspengene blir utbetalt mot slutten av 2018. Egne regler for nystartede enheter, men – de vil kunne komme sterkere tilbake neste år.

nye ansatte


Bjørg Helene Andorsen
Grafisk designer
Forbundskontoret 
Camilla Gustavsen
Miljøarbeider(United sisters-leder Forandringshuset Drammen

Anne Karoline Furberg
Programarbeider KFUK-KFUM Vestfold og Telemark (vikar)
Lyudmila Alyexyeyeva 
Regnskap- og lønnsmedarbeider
Forbundskontoret

 Cathrine J. Bradley Hessen
Daglig leder
KFUK-KFUM Møre og Romsdal 
Aisha Iqbal
United Sisters-leder Forandringshuset Drammen
Gorichkhan Rigi
Miljøarbeider Forandringshuset Drammen