Månedsinfo - September

CAMP NOREFJELL 2020 ER NÅ UTSOLGT MED NESTEN 600 KONFIRMANTER FRA HELE LANDET!

Camp Norefjell ble en stor suksess foregående sommer. Det gleder oss at leiren i 2020 med større kapasitet enn 2019 allerede er utsolgt! Ca. 700 konfirmanter, ungdomsledere, ledere og frivillige vil samles på Camp Norefjell i juni 2020 og få oppleve relevant undervisning, show og aktiviteter.
Formålet til Norges KFUK-KFUM er å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, og utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt.

Vervekonkurranse! 

Vi ønsker at flere barn og ungdommer skal få oppleve et åpent og trygt KFUK-KFUM-fellesskap, der de kjenner at de kan være seg selv og der de blir utfordret til å stå opp for andre. Da er det viktig at vi inviterer nye med på våre aktiviteter! Som en ekstra oppmuntring til å rekruttere nye medlemmeri høst arrangerer vi nå en vervekonkurranse, der de lokale gruppene som innen 15. november i år har hatt størst medlemsvekst vinner pizzafest til hele gruppen! 

 PREMIE - PIZZAFEST

Pizzafest betyr pizza og drikke til hele gruppen i hyggelige feststemte omgivelser. Dette er en super mulighet for å bli kjent med og ta godt i mot de nye medlemmene, og feire at dere har vært den gruppen i hele landet som har klart å verve flest nye medlemmer! Få med venner, kjente og ukjente med i gruppen din og gjør deg klar for en vel fortjent pizzafest! Premier vil bli delt ut i ulike kategorier, der medlemsvekst i både absolutte og relative tall teller, noe som gjør at både små og store grupper har mulighet til å vinne.

Les mer om vervekonkurransen her

SAMHANDLINGSMØTE FOR STYRELEDERE I KREtS OG HOVEDFORENING

Forbundsstyret minner om samhandlingsmøte med regionrådsledere og styreledere i krets og hovedforening.
Dato: Mandag 21.10.2019, kl. 9:30 – 16:00
Sted: Forandringshuset Grønland, Grønlandsleiret 41, 0190 Oslo 

Forbundsstyret ønsker å understreke viktigheten av at alle styrer er representert på samhandlingsmøtet, og ber om et styremedlem deltar dersom leder eller nestleder er forhindret fra å komme. Eventuelle forfall bes sendes til generalsekretærens kontor på gs@kfuk-kfum.no innen tirsdag 8. oktober 2019. Nærmere informasjon om program sendes ut i forkant av møtet.

trygg.lnu.no

LNU trygg hjelper deg i arbeidet mot seksuell trakassering og overgrep

Trygghet er viktig for at alle medlemmer i en organisasjon skal trives og engasjere seg. LNU oppfordrer alle organisasjoner til å ta trygghet på alvor og innføre tiltak som utvikler organisasjonens kultur og praksis. Her finner du råd om hvordan du varsler, og hvordan du håndterer et varsel. Du finner også tips til hva din organisasjon kan gjøre for å øke bevissthet om viktige grenser, skape en kultur for å si ifra og utvikle gode rutiner.


Nyansatte


Kamilla Rød Slettene
Programkoordinator
Region Oslo og Akershus


 

  

Sindre Storesund

Ungdomsarbeider
KFUK-KFUM Torvastad