Månedsinfo September 2018


Månedsinfo September 2018

MER FOR FLER 

Vi vil være mer for fler! KFUK-KFUM er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon, men også en diakonal og sosial bevegelse. Forbundsstyret vedtok på møtet i juni å stille følgende spørsmål halvveis i vår langtidsstrategiperiode: Hvor bredt når vi egentlig, og med hva? Vår langtidsstrategi KFUK-KFUM 2025 har gitt oss en ny retning og ny bevissthet, og toårsmålet (2017-19) utfordrer oss til 20% vekst. Derfor er temaet «MER FOR FLER!» satt som tema for KFUK-KFUM sitt landsmøte, 3.-5. mai 2019 (+ demokratikurs for unge, 2.-3. mai).

Det er mange eksempler - både historisk og i dag - på at KFUK-KFUM er en diakonal/sosial bevegelse for unge mennesker. Vårt formål utfordrer oss da også til «engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt.» Ikke minst internasjonalt har vi gjennom KFUK-KFUM Global, tatt dette på alvor. I Norge er vi i ferd med å etablere oss som en tydelig og troverdig aktør som tar unge menneskers liv og behov på større alvor. Langtidsstrategiens fokusområder har fått oss på banen i sterkere grad enn før. I møte med utfordringer som mental helse, flerkulturell lokal virkelighet, barnefattigdom og sosial eksklusjon, har vi gjort oss bemerket gjennom offentlige markeringer og utvikling av nye egne programmer og samarbeidstiltak.

Vi er vekst og utvikling. En del kan legges til rette for og ledes strategisk, slik som våre virksomheter KFUK-KFUM Forandringshuset, KFUK-KFUM Åpen Barnehage, KFUK-KFUM Kulturskolen og KFUK-KFUM-folkehøgskolene. Men vår «organiske vekst» i vår bevegelse skjer i vårt lokale kristne barne- og ungdomsarbeid, i klubber, grupper, kor og foreninger, idrettslag og ulike aktiviteter, leirer, kurs og festivaler. 

 Jeg vil gjerne benytte denne lille spalten til å takke alle frivillige og ansatte medarbeidere for trofast og kreativ innsats! Takk til alle som gir av seg selv og sin tid, og som skjønner seg på hva som skal til for at KFUK-KFUM kan være mer for fler! I høst har vi også fått mange nye medarbeidere som særlig fortjener oppmerksomhet og støtte. Takk og lykke til med alt og alle! 

Med hilsen

Øystein Magelssen
Generalsekretær 

Trosopplæringskonferansen

17.oktober er det duket for Trosopplæringskonferansen i "The Qube" på Gardermoen. 
Trosopplæringskonferansen er Norges største og viktigste treffsted for ansatte og frivillige som arbeider med menighetsutvikling, barn, unge og trosopplæring. Konferansen arrangeres årlig i samarbeid mellom Kirkerådet og IKO – Kirkelig pedagogisk senter.
Årets konferanse vil utforske hva det er å leve hellige, alminnelige liv, og det å være hellig, alminnelig kirke.

På konferansen stiller Norges KFUK-KFUM med en stor og en liten stand, ved siden av KFUK-KFUM Speiderne og KFUK-KFUM Global. På standene viser vi hva Norges KFUK-KFUM har å tilby av ledertrening, ten sing, ressursmateriell. Det vil bli særlig fokus på det nye Mini Leder Kurset (MiLK) og Camp Norefjell, en ny konfirmasjonsleir på Norefjell sommeren 2019!


Oppdateringer fra programteamet

Oppdatering fra Steinar Rusten Grastveit (vikarierer for Hanne Kervel Fjørtoft), programkoordinator for internasjonal samhandling:

Generalforsamling i YWCA Europe finner sted i Bucuresti i slutten av oktober i 2019. Vi sender en bra delegasjon dit. Steinar har kommet i gang med jobben. Et av hovedmålene for året er også å starte en revidering av Communication For Change etter at KFUK- KFUM eier programmet på egenhånd etter at Kirkens Nødhjelp har trukket seg ut.

Steinar Rusten Grastveit vikarierer for Hanne Kervel Fjørtoft (mammaperm) som programkoordinator for internasjonal samhandling ut april. Steinar har tidligere jobbet som folkehøgskolelærer, i Fredskorpset og i Changemaker og har master i utviklingsstudier fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Han har selv vært på to utvekslinger til Sør Amerika og ellers reist relativt mye. Som småbarnsfar har han nå altså innsett at han må skaffe seg de rette jobbene om han fortsatt skal komme seg rundt i verden.

Oppdatering fra Marianne Skadal programutvikler for ungt lederskap:

 - Nytt MiLK: Mer informasjon lanseres på Trosopplæringskonferansen i oktober.
Nytt av året er at man ikke trenger å ha tatt LIV Basic for å kunne ta LIV: identitet og tro, alle kan være med. Alle som tar LIV: Identitet og tro får også tilbudet om å være med til Taizè påsken 2019. 

Marianne Skadal har overtatt stillingen til Jens Bjelland Grønvold som programutvikler for Ungt Lederskap. Hun kommer fra Fredrikstad og er utdannet prosjektleder med noe IT-fag og kristendomsfag i tillegg. Har hun jobbet syv år i menighet, først i Norge og så det siste året for Sjømannskirken i Pattaya, Thailand. Hun flyttet hjem til Norge i august 

Oppdatering fra Ingvild Storvoll programutvikler for Ungt Lederskap:

Forandringshuset Lederakademi går i gang med sitt andre kull av Mpower 12.-14.oktober. Denne gangen er alle Forandringshusene involvert og vi ser fram til samling med deltakere fra flere steder i Norge. Mpower utvider også til å kjøre en pilot utenfor et Forandringshus med en litt annen organisering i Midt-Troms fra november.

Oppdatering fra Hans Olav Baden programutvikler for musikk:

KFUK-KFUMs kulturskole ruller videre på sitt andre år. Den etablerer seg fortsatt i Oslo-området, og har i høst utvidet med noen nye steder. Nye kurstilbud er også Dans og Visuell kunst, i tillegg til musikkundervisning på instrumenter. Les mer om Kulturskolen på www.kulturforalle.no.


Oppdatering fra Espen Amundsen programkoordinator for musikk:

Espen er i permisjon frem til 22. oktober 2018, Lars Leinebø er kontaktperson frem til Espen er tilbake fra permisjon. Har fått ferdigstilt nye Ten Sing ressursvideoer som nå er publisert på en testside: http://test.tensing.no/ Videoene er en del av utviklingen av den nye Ten Sing nettsiden. Vi har mottatt midler til et barnesang forprosjekt hvor det skal produseres 10 nye sanger hvor målgruppen er de yngre barna. Marthe Wang og Mari Tesdal Hinze er engasjert i forhold til å produsere sangene. Sangene skal skrives på forskjellige dialekter og målform. Det settes sammen en prosjektgruppe som skal utvikle pedagogiske materiell knyttet til sangene.

Oppdatering fra Julie Lillehaug Kaasa programkoordinator for eventer:

24. -28. juni 2019 arrangerer KFUK-KFUM konfirmantleir for ca. 500 konfirmanter fra hele landet. Konfirmantene skal få oppleve noe av det beste KFUK-KFUM har å tilby av undervisning, show og aktiviteter. Leiren vil være på Norefjell Ski og Resort som blir en komfortabel leirarena der alle fasiliteter er samlet og klare for oss. Det er innendørsbasseng, gode turmuligheter, idrettsbane, sandvolleyball, strand og bademuligheter ute. Overnatting vil skje i fine leiligheter, med plass til 5-9 personer, på området.

Programmet vil inneholde bolker som: undervisning, show, SportY, aktivitetsbolker, kveldssamling mm. Fra lørdag 22. juni til mandag 24.juni vil vi samle alle de frivillige på Norefjell Ski og Resort for forberedelser før konfirmantene ankommer. En ny konfirmantleir skal arrangeres i 2019! På Norefjell skal det holdes konfirmantleir for ca 500 konfirmanter. Det vil bli morgen og kveldsshow, undervisning med fagpersonell, og rom for mye aktivitet! Deltakerne bor i en konfirmantlandsby i leiligheter for 5 eller 9 personer. Hver leilighet har 2 eller 3 soverom. Menighetene vil få egne leilighetskomplekser slik at det skal være enkelt å ha oversikt over deltakerne. 

Les mer om den her https://kfuk-kfum.no/om-oss/nyheter/ny-konfirmantleir-norefjell-ski-og-resort og spre ordet! 

Lars Leinebø teamleder for program og utvikling:

Lars Leinebø er ansatt i en nyopprettet stilling som teamleder for programteamet som består av Marianne Skadal, Ingvild Storvoll, Steinar Rusten Grastveit, Julie Lillehaug Kaasa, Hans Olav Baden og Espen Amundsen. Lars har en funksjon som mellomleder og koordinator av programteamet. Han rapporterer til programsjefen og for øyeblikket assisterende GS Tor-Jarle Larsen. Lars har tidligere jobbet på Musikkfolkehøgskolen Viken, i Rikskonsertene (før det ble til Kulturtanken), i musikkbransjen som bookingagent og manager for firmaet United Stage Norge samt vært frilans musiker og gitarlærer i mange sammenhenger. Han har vokst opp på Hønefoss og vært med i Ringerike Ten Sing, og har en bachelor i Musikkvitenskap.


Landsmøtet 2019 

Datoer for Landsmøtet 2019 er fredag 3.5.19 – søndag 5.5.19, med demokratikurs torsdag 2.5.19. og fredag formidag
Lokasjon: Gamle museet, Dronningens gate 4, 0152 Oslo
Frist for å melde inn saker: fredag 30. november 2018.
Frist for nominering av kandidater til forbundsstyret: fredag 16. november 2018.

Valgkomiteen til landsmøtet 2019 er i gang med sitt arbeid og ber organisasjonen sende inn forslag til kandidater til forbundsstyret 2019-2021. Samtlige medlemmer av forbundsstyret skal velges ved hvert landsmøte og valgkomiteen ber derfor om forslag til kandidater til samtlige verv. Les mer på våre nettsider: https://kfuk-kfum.no/kalender/landsmote-og-kfuk-kfum-lobby-2019

Styrekurs og samhandlingsmøte for forbundsstyret og styreledere i kretser og hovedforeninger.

Dato for samhandlingsmøtet er mandag 29.10. kl. 11:00 – 16:00
Styrekurs for styreledere som har ansatte: mandag 29.10. kl. 8:30 – 10:30.
Sted: Forandringshuset Grønland, Grønlandsleiret 41, 0190 Oslo

Forbundsstyret ønsker å understreke viktigheten av at alle styrer er representert på samhandlingsmøtet, og ber om at et styremedlem deltar dersom leder eller nestleder er forhindret fra å komme. 

I forkant av samhandlingsmøtet arrangeres et to-timers styrekurs for styreledere i kretser og hovedforeninger med fokus på det å ha ansatte. Kurset vil, med utgangspunkt i styreveilederen, gi en innføring i hva det vil si å være styreleder i en krets/hovedforening med ansatte, inkl. gjeldende vedtak, prosedyrer og avtaleverk. 

Les mer og meld deg på styrekurset på våre nettsider: https://kfuk-kfum.no/kalender/kurs-for-styreledere-som-har-ansatt

Påmeldingsfrist til styrekurset: mandag 15. oktober 2018. 

OFFERSØKNAD via KPK

Også i år har Norges KFUK-KFUM sendt inn en offersøknad via KPK. Sammen med 75 andre organisasjoner vil vi komme i et hefte for kirkekollekt som ble sendt ut til menighetsrådene 24.september 2018. Med utgangspunkt i dette heftet vil menighetsrådene velge ut hvilke organisasjoner de ønsker å samle inn kollekt til i 2019.

Videre kan de, om ønsket, registrere dato og organisasjon på kirkekollekt.no som videresender informasjonen til marked- og innsamlingskoordinator Martha. I utgangspunktet trenger vi i Norges KFUK-KFUM ikke å gjøre noe mer enn det, men for å få inn mer støtte kan vi prøve å påvirke menighetsrådene til å velge oss!

Det oppfordres derfor til å:

1. Bruk deres nettverk til å drive lobbyvirksomhet mot valget til menighetsrådene. Ta kontakt med menighetsrådet i deres område å minn dem på at vi har lokalt arbeid i området og at vi er med i kirkekollekt-heftet. Dette vil fungere best dersom personen som tar kontakt kjenner noen av personene som sitter i menighetsrådet.

2. Ta del i kollekten i aktuelle gudstjenester når den tid kommer. Snakk om våre medlemstall og vårt arbeid i området. Dette kan bidra til mer engasjement i kollekten, samt å gi bedre kjennskap til vårt arbeid. Her ser vi potensiale både til økonomisk inntekt og til økte medlemstalloffersøknad 


Velkommen til nordisk konferanse i Oslo onsdag 28. november 2018 om tweens!

Konferansen er et samarbeid mellom Blå Kors, Kirkerådet , KFUK-KFUM, IKO – Kirkelig pedagogisk senter og Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep gjennom ROK- nettverket (Rus – oppvekst – kirke).

Velkommen til en dag hvor det settes fokus særlig på tweens. Konferansen er for deg som jobber med barn og ungdom i kristne miljø. Konferansen har fått overskriften SKAM. Skamfølelsen har en sentral betydning i våre relasjoner, på godt og vondt. Vi har med oss gode bidragsytere for å belyse gleder og utfordringer i møte med tweens-barna. 

Konferansepris: 400 kr inkludert lunsj.
Påmelding: https://www.checkin.no/event/16656/skam-en-nordisk-konferanse-om-tweens-og-livsmestring
Facebook: https://www.facebook.com/events/698524713816315/
Konferansested: Storsalen kurs og konferanse, Staffeldts gate 4, 0166 Oslo
Registrering fra 08.30. Konferansen starter kl 09.00, slutt kl 16.00.

Les mer om konferansen her: https://kfuk-kfum.no/om-oss/nyheter/velkommen-til-nordisk-konferanse-i-oslo-onsdag-28-november-2018-om-tweens eller på www.blakors.no/skam

Deltakerfond

HJELP OSS Å FÅ ALLE MED – INFORMER OM VÅRT DELTAKERFOND OG FÅ MED FLERE PÅ VÅRE AKTIVITETER! 

Mange barn og ungdommer vokser opp i familier med utfordrende økonomi. KFUK-KFUMs deltakerfond skal bidra til at alle som ønsker det kan delta på våre festivaler og leirer, uavhengig av foresattes økonomi.

Nye ansatte i organisasjonen

Lars L.T. Leinebø 
Teamleder for Program og utvikling
Forbundskontoret 
Marianne Skadal
Programutvikler - ungt lederskap
Forbundskontoret
Inger Hilde Enerstvedt
Programarbeider Haugesund (60%) og Haugaland (40%)
Steinar Rusten Grastveit
Prosjektkoordinator 
 - Internasjonal samhandling 
Forbundskontoret
 

Thore L. Thoresen
Markeds- og kommunikasjonskonsulent
Forbundskontoret
Tor-Jarle Larsen
Assisterende generalsekretær
(t.o.m. januar 2019)
Forbundskontoret
 
Martha S.D. Ellingsen
Marked- og innsamlingskoordinator
Forbundskontoret
Jone Foldøy Grutleone
Ungdomsarbeider (50%)
KFUK-KFUM Torvastad
 

Helene Wirak Onsrud
Ungdomsarbeider (10%)
Fana
Renate Hamm
Ungdomsarbeider (10%)
Fana
Cecilie Fongen Bjørnstad
Programarbeider
Vestfold og Telemark

 
Oddrun Berge
Husøkonom
KFUK London
Sheida Karen Okay
Pedagogiskleder (20%)
Bjørgvin, Osøyro åpen barnehag