Momskompensasjon

Fristen for innlevering av de interne momssøknadene er satt til 30. juni.

Krav til underenheter som ønsker å søke om momskompensasjon:

  • Må være registrert i enhetsregisteret og i frivillighetsregisteret Er dere usikre så kan dere kontakte oss eller sjekke på brreg.no. www.brreg.no/

Sendes til forbundskontoret innen 30 juni.

  • Godkjent årsregnskap. 
  • Revidert av valgt revisor (dvs. revisor valgt av årsmøte)
  • Protokoll fra årsmøte som godkjenner årsregnskapet og revisor.
  • Rapport fra underledd til sentralledd (anbefalt, men ikke obligatorisk).
  • Revisorrapporten er obligatorisk for søkere som har minst 5 mill. kroner i totale driftskostnader to år på rad. 

Spørsmål vedr. momskompensasjon kan rettes til;
Pål Pernes
916 53 226 
pernes@kfuk-kfum.no

Vedlegg:

  • Skjema for rapportering fra underledd til sentralledd.
  • Mal for revisorrapport