NIF + KFUK-KFUM = Sant

NIF + KFUK-KFUM = SANT 

Vi er glad for at vi nå har blitt enig om en ny, god samarbeidsavtale med Norges Idrettsforbund. Denne bekrefter ordningen med at idrettslag kan ha dobbelt medlemskap i NIF og KFUK-KFUM, og gjør det bl.a. klart hvordan KFUM-idretten skal drive innenfor våre to forbunds vedtekter og være forankret i KFUK-KFUM’s verdier og formål.

SportYgrupper kan tilpasse aktivitetene etter årstidene. Foto: Torstein Ihle

KFUM-idretten er en etablert del av norsk idrett. De første KFUM-idrettslag ble stiftet her i Norge rundt 1910 og like etter første verdenskrig var det i gang 10-12 KFUM-idrettslag. I 1937 ble KFUM-kameratene i Oslo opptatt som forening i KFUK-KFUM. Dette er fortsatt vårt største lokal idrettslag med ca 1500 medlemmer på Ekeberg i Oslo. I dag er det totalt 12 lokale KFUM-idrettslag i Norge.

Idrettsarbeidet står sterkt i mange av de nasjonale YMCA-forbundene rundt om i verden. Ikke minst innen volleyball og basketball, idrettsgrener som begge i sin tid, ble til i YMCA. I Norge har vi for øvrig mange fotball- og håndballag. I tillegg til trail og «Sporty-grupper» («allidrett»). KFUM-idrettslagene som driver lagidrett, har stått tilsluttet Norges Idrettsforbund, mange av dem siden tidlig etter 2. verdenskrig