Ny generalsekretær i Norges KFUK-KFUM

NY GENERALSEKRETÆR I NORGES KFUK-KFUM

Øystein Magelssen (48) er ansatt som ny generalsekretær i Norges KFUK-KFUM. Han kommer fra stillingen som prost i Drammen, Tunsberg bispedømme.


Øystein Magelssen (48) er utdannet teolog fra Menighetsfakultetet og har lang erfaring som leder fra kirke- og organisasjonsliv. Magelssen har vist et betydelig engasjement i verdibaserte samfunnsspørsmål og for unge menneskers plass i kirke og samfunn.

– Det er viktig for Norges KFUK-KFUM at vi får en generalsekretær som kan videreføre de nye satsingsområdene og omstillingsprosessene som er igangsatt i forbindelse med langtidsstrategien «KFUK-KFUM 2025», sier fungerende styreleder i Norges KFUK-KFUM, Sunniva Gylver. Øystein Magelssen er en erfaren leder. Han vet betydningen av å holde fast på organisasjonens verdibaserte standpunkter, å inspirere og dyktiggjøre frivillige og ansatte og å lytte til barn og ungdom. Det var et tett løp med flere dyktige søkere. Vi er svært fornøyde med at Magelssen har takket ja til stillingen, sier Gylver.

Verdens viktigste barne- og ungdomsorganisasjon

– Jeg er glad og takknemlig for tilliten og anledningen til å få lede verdens viktigste barne- og ungdomsorganisasjon i Norge. Barn og ungdom trenger KFUK-KFUM, sier den påtroppende generalsekretæren.

– Jeg vil stå for tydelighet og modighet. Tydelig på hva vi vil og hvorfor, modig på gamle og nye arenaer. Da blir det helt sentralt å videreutvikle KFUK-KFUMs djerve programtenkning med forstand på unge menneskers virkelighet i Norge og i verden, sier han.

Øystein Magelssen starter i stillingen 1. juli.