Ny konfirmantleir: Norefjell ski og resort

INFO

overnatting


Deltakerne bor i en konfirmantlandsby i leiligheter for 5 eller 9 personer. Hver leilighet har 2 eller 3 soverom. Menighetene vil få egne leilighetskomplekser slik at det skal være enkelt å ha oversikt over deltakerne.

Medlemspris: 2750 kr
Økonomi skal ikke være en stopper for deltakelse hos oss. 
Les mer om vårt deltakerfond på kfuk-kfum.no/deltakerfond.


AKTIVITETER


Norefjell Ski og Resort tilbyr en oversiktlig leirarena der alle fasiliteter er samlet. Det vil være et bredt tilbud av aktiviteter og seminarer for enhver smak, Ten Sing Norway show, sandvolleyball, strand og bading, innendørs badebasseng, gode turmuligheter i fantastisk natur, fotball, globalløp, samfunnsengasjement og mye mer. 

Morgen- og kveldsshow


Det vil bli store fellesshow i kongresshallen morgen og kveld.


 

Undervisning


Leirarenaen har mange gode rom til undervisning og mingling. Det vil hver dag være spennende og aktuell undervisning med dyktige foredragsholdere.
 

Oversikt over undervisning og temaer konfirmantleir 2019 KFUK-KFUM

 TEMA: “Sett, avslørt og elsket”

Vi er skapt av Gud i hans bilde som hele mennesker med ånd, sjel og kropp og Gud ser oss som hele mennesker. På konfirmantleiren vil man lære og oppleve hvordan den treenige Gud ser oss med kjærlighet, avslører oss med kjærlighet slik at vi kan være den vi er skapt til å være, og elsker oss som den vi er, uansett hva. Jesus snudde opp ned på menneskelige, religiøse og samfunnsmessige strukturer. Det kan vi også gjøre, avsløre strukturene og endre dem. Vi utfordres til å se hverandre, se mer av oss selv og av Gud. Slik Gud elsker oss skal vi elske hverandre. 

Undervisning og forkynnelse

I løpet av leiren blir flere ulike temaer tatt opp, både i store grupper og i mindre grupper. Fra trosopplæringsplanen dekker vi mange av temaene under "Livstolkning og livsmestring": Livs- og troshistorie, personlig vekst, de store spørsmålene og sentrale dimensjoner ved menneskelivet. Vi dekker også de fleste temaene under «Kristen tro i praksis»: Bønn, gudstjenestefeiring, bibellesning, sang, musikk og kultur, diakoni, misjon og økumenikk, etikk og medarbeiderskap. Sentrale bibeltekster blir også tatt opp. Mer informasjon om dette kommer fortløpende.

SHOW

Vi starter og avslutter dagen med show. På showene har vi integrert forkynnelse hvor sentrale bibeltekster blir formidlet. De ulike dagene vil ha sitt eget tema; sett, avslørt og elsket. På showene blir temaene tatt opp gjennom musikk konfirmantene kjenner fra hverdagen, kombinert med kjente salmer og gospellåter. I tillegg bruker vi video, drama og dans som uttrykksformer for å formidle de ulike dagstemaene. I tillegg til show og seminarer får konfirmantene muligheter til å løpe globalløp, det blir gudstjeneste, kveldsavslutninger og bønnevandring ute i naturen. Mer informasjon kommer fortløpende!

Foreløpige seminarer: (NB - Endringer kan forekomme)

Makt, kropp og grenser
Gjennom konkrete øvelser, samtale i grupper og refleksjon i plenum jobber konfirmantene med hva som er gode grenser, hvilken betydning makt har i relasjoner og hvor vanskelig det noen ganger kan være å tolke hverandre. Samlingen gir en anledning for konfirmantene til å utvikle et eget språk for temaer som er tabu i mange ungdomsmiljøer. Samlingen ledes av ansatte fra KFUK-KFUM.

Hinder for rettferdighet
Et pedagogisk opplegg som lar konfirmantene kjenne verdens urettferdighet på kroppen. På en utfordrende, morsom og lekende måte får konfirmantene en fysisk innføring i hinder for utvikling i dagens verden. Hinder for rettferdighet er basert på elementer fra Handelsspillet.no og vil vare ca en time og passer for alle. Konfirmantene blir delt i grupper som hver får noen utfordringer (også fysiske) knyttet til strukturell urettferdig fordeling av goder. Dette for å illustrere at strukturene vi mennesker har skapt, er med på å gi enkeltpersoner ulikt utgangspunkt i livet. Et eksempel kan være at konfirmantene får ulike hemninger som hinke på ett ben, klare seg med en hånd osv. eller andre begrensninger i forhold til å bære en vannkanne en begrenset distanse. 

Holy Roast
Har du alltid lurt på hvordan ondskap kan finnes, hvorfor prester vil bli prester eller hva som skjer når vi dør? Et godt kvalifisert panel svarer på konfirmantenes spørsmål om tro og religion. Konfirmantene sender inn spørsmål anonymt og en ordstyrer leder det hele.

Psykisk helse
Vi tar opp sentrale dimensjoner ved menneskelivet, slik som 

 · fysisk og psykisk helse,
 · kropp, selvbilde og identitet
 · seksualitet og grensesetting
 · vennskap og relasjoner.

Disse temaene vil bli dekket av ulike foredragsholdere.


Min salme
En viktig del av å være konfirmant er å bli bedre kjent med salmeskatten i kirken. Hva gjør at en salme blir populær? Hva gjør at en salme blir viktig i en spesiell livssituasjon, i en årstid eller i en av de kristne høytidene? Hva gjør at noen finner håp i en salme når de har det vanskelig?
På dette seminaret skal vi jobbe med hvordan salmer kan bety noe for det å leve og det å forstå livet. Dyktige frivillige presenterer noen av sine favorittsalmer på bakgrunn av hendelser eller andre ting i sitt eget liv og sammen synger vi disse salmene akkompagnert av et dyktig band. Etter at alle salmene har blitt presentert og sunget, skal konfirmantene selv ta stilling til hvilken salme de liker best ved hjelp av en anonym, digital avstemning.

Dialog
Gjennom praktiske øvelser og dialog vil konfirmantene jobbe med temaer som øker deres bevissthet og refleksjon rundt religiøst mangfold, fordommer, samfunn og kultur.

Jesus i populærkulturen
Vi ser på hvordan Jesus og den kristne fortelling finner sted på andre områder enn akkurat høymessen kl 11. Vi skal se på klipp fra musikkvideoer, filmer og andre populærkulturelle uttrykk. Blir Jesus bare underholdning eller kan vi tolke noe mer rundt dette? 

Interessert?

Ta kontakt med campnorefjell@kfuk-kfum.no