Nytt Forbundsstyre

På landsmøte 2019 ble det valgt et nytt forbundsstyre, som skal lede organisasjonen de neste to årene!

GYRID ANNE MANGERSNES - LEDER

1. Hvorfor ville du stille til valg i Forbundsstyret?

Jeg vil gjerne bidra til å utvikle en organisasjon som betyr mye for meg, og som jeg mener er viktig i lokalsamfunnene våre, i Norge og i verden. Jeg er utstyrt med både kompetanse og erfaring, og sist men ikke minst et stort engasjement som jeg har lyst til å sette i arbeid for organisasjonen. Jeg vil bidra til å oppnå KFUK-KFUM Norge sitt formål og gjøre mitt for å sikre at vi i 2025 er en synlig og troverdig kristen aktør i kirke og samfunn som kjemper for unge menneskers rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker, og at vi er ledende på åpne og trygge fellesskap der unge mennesker deltar og har innflytelse. Det vil bli viktig for meg å "bygge laget" i organisasjonen, så vi jobber godt sammen med å nå målene våre.

2. Hva er det mest inspirerende toårsmålet etter din mening?

Det er vanskelig å velge ett må jeg si - de er inspirerende alle sammen! I den neste perioden blir det viktig å ha fokus på å videreutvikle og bygge lokalt arbeid på nye måter. Det inspirerer meg til å se sammenhenger, og forstå barn og unges behov, og bruke det til å tenke nytt. Jeg ønsker at vi om 2 år kan slå fast at vi er mer synlige, mer klimavennlige, når enda flere, har styrket demokratiet vårt, og er en solid plattform for barn og unges engasjement for fred og rettferdighet.

3. Hva er det beste med KFUK-KFUM etter din mening?

Menneskene! Overalt hvor jeg snur meg er det flotte mennesker som det er spennende å bli kjent med og finne fellesskap med, i tro og handling, i både fest og felles kamp. Fellesskapene våre! Vi har fellesskap der man kan utforske seg selv; hva det vil si å være en troende og menneske i dag. Også kan vi SAMMEN skape forandring for enkeltmennesker, i kirke og lokalsamfunn og for kloden vår. Det er stort å få være en del av. Vi er del av noe stort!

Sven Larsen - Nestleder

1. Hvorfor ville du stille til valg i Forbundsstyret?
Jeg vil at unge mennesker skal få mulighet til å utvikle seg på møteplasser som er trygge. Helt fri for diskriminering, mobbing, hatprat og den slags.

2. Hva er det mest inspirerende toårsmålet etter din mening?
Jeg gleder meg til å utvikle KFUK-KFUM som en diakonal bevegelse!  

3. Hva er det beste med KFUK-KFUM etter din mening?
Folka våre!

KFUM i fs
Gunvor Å. EriksenLisa-Marie Selvik
Maria Bjørnereim


vara
1. Maria Saxegaard

2. Guro Topphol
KFUM i fs
Lars U. Kobro
Steffen Søvik
Øyvind Rudolf S. Berg

vara
1. Tobias Mangersnes
2. Henrik Onsrud

Ansattrepresentant
Hans Martin Vilberg

- vara: Bente Christin Eriksen
Ingrid Elise Sigmundstad
- vara: Karianne Stokke Gjerstad