Statsrådbesøk på Forandringshuset

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad besøkte KFUK-KFUM Forandringshuset Grønland med en gladelig beskjed! 


Regjeringen har økt støtten til ferie og fritidstiltak for barn som vokser opp i familier med lavinntekt til ca. 312 millinoer kroner. Da de første midlene skulle deles ut var KFUK-KFUM Forandringshuset Norge blant de første til å motta støtten.

Barne- og familieminister Ropstad ga beskjed til ansatte, samarbeidspartnere og frivillige i Forandringshuset Grønland om at KFUK-KFUM Forandringshuset Norge får 5 millioner kroner i støtte til videre arbeid. Med seg hadde han et crew fra Tv2 som dokumenterte besøket. 

Grunderne bak Kafe B04, Ali og Shad, tok ministeren med på omvisning i Forandringshuset. Ministeren fikk god informasjon om de aktivitetene som skjer på huset, og hvordan det er tenkt å jobbe fremover. Han fikk i tillegg også teste seg i studio!
Se bilde serie under.

Bilder fra Ministerbesøk på Forandringshuset Grønland

Det å kunne være med på ferie- og fritidsaktiviteter er viktig, både for inkludering og mestringsfølelse. Jeg er glad for at vi nå deler ut midler som bidrar til at barn som vokser opp i lavinntekt kan delta på ferie- og fritidstiltak på lik linje med andre, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Les mer om besøket på forandringshuset.no/statsradbesok-med-gode-nyheter/