TRO2020 - Teologileir for ungdom

Liker du leir? Lar du deg engasjere av kristen tro? Grubler du på de store og små tingene i livet? Er du nysgjerrig på hvordan det er å jobbe i kirka? Er du 17-20 år? 

TRO2020 er for deg!

På TRO2020 vil du møte mange dyktige folk som jobber på ulike nivåer i kirka, i KFUK-KFUM og på MF. Vi skal lære mye, diskutere mye og sammen utforske teologi, kirke, tro og hvordan det er å jobbe i kirka.

Meld deg på årets store leirnyhet!
Mer info og påmelding på www.teologileir.no

Hva skjer?

TRO2020 består av et variert og spennende program. Vi kommer til å ha litt undervisning. Det blir mye samtale og diskusjon. Vi skal på ulike oppdagelsesferder i kirker og i bøker, i gudstjenesteliv og i bibelen. Vi har med oss noen av landets beste folk på teologi, bibel, gudstjeneste og kirke til å undervise og til å være sammen med oss på oppdagelsesferdene våre. 

 Du møter blant annet: Knut Tveitereid, Maria Saxegaard, Morten Holmqvist, Kari Veiteberg, Hans Olav Mørk, Gunhild Hugdahl, Silje Mathea Kleftås Nygård, Hanne Birgitte Sødal Tveito, Astrid Sandsmark og Hans Olav Baden.

Når skjer det?

26.-29. sept er i uke 40 og starten av høstferien for mange av fylkene i Norge. Vi vet også at noen har høstferie uka etter. Hvis du ikke har ferie i uke 40, kan du kanskje likevel søke om fri til å delta på leiren. Vi bidrar gjerne med et skriv som du kan bruke som vedlegg til søknaden til skolen.

Hvor skjer det?

TRO2020 har base på Rønningen folkehøgskole i Oslo. Her ligger vi på madrasser i klasserom, og spiser noen av måltidene våre. Mye av programmet vil også foregå andre steder i Oslo, som f.eks på MF, i noen kirker, i Oslo bispegård og på Kirkens hus i Oslo sentrum.

Hva koster det?

TRO2020 koster kr. 1700,-. Dette dekker overnatting, mat og alt program.
Vi oppfordrer alle deltagere til å søke sine lokale menighetsråd, styret i ungdomsarbeidet eller lokale organisasjoner om hjelp til å dekke deltageravgiften. Man kan også søke KFUK-KFUMs deltagerfond om bistand med avgiften, hvis økonomien er et hinder for å delta. Les mer om deltagerfondet her

Deltagerens reise kommer i tillegg, og dekkes av den enkelte.

Arrangører

TRO2020 arrangeres av KFUK-KFUM Norge og MF vitenskapelig høyskole, med støtte fra Kirkerådet i Den norske kirke. Les mer og meld deg på her: www.teologileir.no