Unge KFUK-kvinner fremmer rettferdig fred på FNs likestillingskonferanse

Under FNs likestillingskonferanse  CSW i New York denne uka er World YWCA (Verdens KFUK) den kvinneorganisasjonen som er best representert, med 135 kvinner fra 28 forskjellige land. Norske Aurora Marie  og Anna er tilstede for KFUK-KFUM Global, og sammen Justina fra krigsherjede Sør-Sudan KFUK forsøker de å gi kvinner som lever i konflikt en stemme. 

Foto: KFUK-KFUM Global

CSW står for The Commission on the Status of Women  og er en likestillingskonferanse i regi av FN der medlemsland forhandler frem en bindende avtale om hvilke tiltak som må gjøres for å bedre kvinners rettigheter og stilling i samfunnet. I år er KFUK-KFUM Global representert ved Aurora Marie Nome (25) fra Marnadal - tidligere elev ved Rønningen Folkehøgskole, nå medlem i KFUK-KFUM Globals utvalg for Rettferdig fred -  og Anna Trageton Skofteland (20) fra Førre -  tidligere medlem i One Way Ten Sing på Haugalandet, nå medlem i politisk utvalg for demokratiske rettigheter. Linda Martinsen, ansatt i KFUK-KFUM Global, er også med.

Les Vi er på FNs  kvinnekommisjonen i år også!

Artikkelen fortsetter under bildet.

Mange land er representert på CSW. Foto: Linda Martinsen

Løfte frem unge kvinners virkelighet

Linda Martinsen jobber i KFUK-KFUM Global

- Det at World YWCA (verdens KFUK) er den største kvinne-organisasjonen her på CSW gjør at vi kan ha en enorm innflytelse på politikere fra hele verden og sikre at unge kvinner ikke blir glemt i forhandlingen, sier Linda. I tillegg til å påvirke politikere og offisielle representanter fra Norge, ønsker vi å bruke denne uka til å løfte frem historier fra ulike kvinners virkelighet og bidra til at deres stemmer blir hørt.  En av kvinnene Aurora, Anna og Linda har møtt i New York er KFUKs representant Justinah Grace (21) fra krigsherjede Sør-Sudan. 

Traumatisert befolkning

Krigen i Sør-Sudan påvirker oss unge sterkt, sier Justina (21), frivillig i Sør-Sudan KFUK.

- Sør-Sudan er et land i full krig, noe som påvirker unges liv sterkt og gjør KFUKs arbeid svært utfordrende, sier Justinah som har vært frivillig i KFUK helt siden 2010. Med ansvar innen informasjon-, kommunikasjon- og teknologi, gir hun blant annet andre unge opplæring i  bruk av informasjonsteknologi.  Årsaken til krigen var i utgangspunktet etniske skillelinjer, men opprettholdes i dag fordi befolkningen er svært traumatisert . Når man har levd så lenge i en krigssituasjon, opplever man traumatiske hendelser som gjør at man lett kan ty til vold. Unge kvinner utsettes ofte for seksuelle overgrep og unge menn tvinges til å bli stridende soldater. Noen kvinner velger til å med å ta sitt eget liv etter å ha opplevd overgrep, fordi de trues til taushet om de grusomme hendelsene de har blitt utsatt for.

KFUK-arbeid avgjørende 

Sør Sudan KFUKs traumearbeid er avgjørende for unge mennesker i som lever i krig og konflikt. Foto: KFUK-KFUM Global.

Justinah legger vekt på at KFUKs traumearbeid er helt avgjørende for unge menneskers liv i Sør-Sudan. Det er kjempeviktig å fange opp unge kvinner, som har blitt voldtatt og truet til taushet, slik at de kan få traumebehandling og rådgivning. Dette vil forhåpentligvis hindre dem i gå så langt som å ta sitt eget liv. I tillegg er det helt nødvendig å bryte voldsspiralen. Dette kan kun gjøres om unge mennesker får bearbeide vonde hendelser, får kunnskap om sine rettigheter og rom til å påvirke beslutningstakere i fredshandlinger.

Kaotisk situasjon gjør det utfordrende å planlegge

Videre forteller Justinah at den kaotiske situasjonen i Sør-Sudan skaper stor usikkerhet og vanskeliggjør KFUKs arbeid. Da er det ofte utfordrende å planlegge og gjennomføre seminarer og rådgivning, særlig ute på landsbygda. Dette vil ha konsekvenser for de unge som ikke mottar den hjelpen og rådgivingen de trenger. 

KFUK gir håp

Likevel finnes det håp, for det arrangeres både dramaforestillinger, musikkonserter og idrettsturneringer som også er en del av KFUKs arbeid. For å få slutt på konflikten i Sør-Sudan, er det viktig at verdenssamfunnet får høre disse historiene, er progressive i forhandlinger og kommer frem til en avtale som sikrer unges rettigheter i krig og konflikt. I tillegg må volden opphøre. – Man må rett og slett tilgi hverandre og leve videre i fred med hverandre, avslutter den unge kvinnen fra Sør-Sudan.

Vil du være med Sør-Sudan KFUK å skape fred? Bli giver i KFUK-KFUM-Global