Unik avtale om nytt Forandringshus på Holmlia

Stor satsing på barn og unge i Bydel Søndre Nordstrand. Fredag 13. desember signerte Bydel Søndre Nordstrand og KFUK-KFUM en avtale om et Forandringshus som sikrer unge et aktivitetstilbud i lang tid framover.

Sjekk ut nettsiden til Forandringshuset Holmlia

Forandringshuset er et kultur- og aktivitetstilbud for ungdom som skal skape engasjement, inkludering og mestring. Huset vil særlig rette seg mot unge i alderen 13-26 år, og blir åpent for bredden av unge i hele bydel Søndre Nordstrand. Oppstarten av Forandringshuset er en konsekvens av ønsket fra ungdom på Holmlia om en åpen møteplass. Det legges stor vekt på deltakernes medvirkning og egne initiativ. Forandringshuset på Holmlia vil bl.a. inneholde scenerom, musikkstudio, ungdomskafe, og en «hub» for utvikling av egne jobb-ideer. Kaféen blir hjertet i huset og skal drives av Kirkens Bymisjon, med sosialfaglig ansatte fra begge organisasjonene i staben. Kjøkkenet vil ha mulighet for arbeidstreningsplasser for ungdom.

Forandringshuset er et samarbeid mellom KFUK-KFUM, Kirkens Bymisjon, Unge Holmlianere og Bydel Søndre Nordstrand.

Millionsatsing på barn og unge

Forandringshuset Holmlia får gode økonomiske ressurser for langsiktig drift. KFUK-KFUM og Kirkens Bymisjon bidrar samlet med kroner 3 millioner per år i tre år. Dette er midler fra blant annet TV-aksjonen «Mindre alene sammen» i 2018.

Søndre Nordstrand Bydel bidrar, gjennom Oslo-sør-satsingen, med kroner 1,5 millioner til etableringen av Forandringshuset og kroner 1,5 millioner per år over tre år.

Aktørene i samarbeidet legger stor vekt på kontakt og langsiktighet for det nye Forandringshuset. Sannsynligvis er det første gang et så forpliktende forebyggingstiltak blir etablert med mellom en bydel og ideelle aktører i Oslo.

Forandringshuset åpner dørene i februar 2020.

Samskaping med bydelen

Aktørene samlet seg til en enkel markering med avtalesignering i lokalene til det som nå innredes som Forandringshuset Holmlia. 

Bydelsdirektør Monica Nordmoen og Generalsekretær Øystein Magelssen fra KFUK-KFUM signerer avtaler for det økonomiske og praktiske samarbeidet i prosjektet. Avdelingsdirektør Janne O Raanes fra Kirkens Bymisjon og representanter fra Unge Holmlianere var også tilstedet.

Følg forandringshuset Holmlia på Instagram

Følg forandringshuset Holmlia på Facebook