Vi søker deg som vil stå opp for kvinners rettigheter

Har du lyst til å delta på YWCA World Council i Sør-Afrika og FNs kvinnekommisjon i New York? Er du mellom 18 og 26 år? KFUK-KFUM-bevegelsen søker to unge talspersoner for kvinners rettigheter til internasjonal representasjon. Vi leter etter deg som brenner for likestilling og rettighetsarbeid, som er dedikert og som ønsker å bruke din tid og kunnskap til å jobbe for en mer rettferdig verden!

Vi forventer følgende av deg:

  • Deltakelse på YWCA World Council i Sør-Afrika (17.-22. november 2019)
  • Deltakelse på FNs kvinnekommisjon i New York (9. – 20. mars 2020)
  • Deltakelse på relevant skolering, samt for- og etterarbeid i forbindelse med møtene. Dette inkluderer også deling av kunnskap og skolering av andre.
  • At du i perioden deltar aktivt i enten politisk utvalg for likestilling i KFUK-KFUM Global, KFUK-utvalget eller United Sisters, eventuelt andre lignende relevante verv i KFUK-KFUM-bevegelsen.
  • Dedikasjon og engasjement til rollen fra september 2019 til og med august 2020.

Du kan forvente følgende av KFUK-KFUM Global og KFUK-KFUM Norge:

  • Tilrettelegging og koordinering av reise til toppmøtene
  • Tilrettelegging for relevant skolering og opplæring i forbindelse med toppmøtene
  • Samarbeid og tilrettelegging for relevant for- og etterarbeid
  • At alle bo- og reiseutgifter i forbindelse med toppmøtene dekkes.
  • Attest ved avsluttet engasjement.


Kort søknad eller spørsmål om engasjementet sendes til Sunniva Håberg på sunniva.haberg@kfuk-kfum.no innen 2. september. Vervet er frivillig.