Vi vil ha alle med - søk vårt deltakerfond og bli med på våre aktiviteter!

Mange barn og ungdommer vokser opp i familier med utfordrende økonomi. KFUK-KFUMs deltakerfond skal bidra til at alle som ønsker det kan delta på våre festivaler og leirer, uavhengig av foresattes økonomi.  

Søk KFUK-KFUMs deltakerfond

.

I sommer kan du for eksempel være med på vår store sommerfestival for 13-30 åringer SPEKTER, som er på Kalvøya utafor Oslo 23.-28. juni.  

For flere arrangementer for ungdom i tida fremover, se kfuk-kfum.no/kalender