WEEK OF PRAYER MED YWCA WORLD OG YMCA WORLD

«På norsk jord», i Skandinavia, Sveits og noen få andre land er KFUK og KFUM såkalte «joint movements», dvs. en organisasjon.

Dette er ikke tilfelle i de aller fleste land hvor det finnes KFUK- og KFUM-arbeid.

De to verdensbevegelsene – World YWCA og World Alliance of YMCAs – har likevel mye til felles – i tenkning, arbeidsform, fokus på myndiggjøring av unge ledere, deltakelse i samfunnsmessige utfordringer mm. Trekanten, som begge organisasjonene bruker der hvor de er lokalt tilstede, synliggjør likheten og fellesskapet mellom de to organisasjonene.

I mer enn hundre år har de to bevegelsene hatt et program felles – Week for prayer – ei uke i november. I år er det 11. – 17. november og tema for årets uke er Youth Empowerment for Good.

Ved å følge linken http://www.ymca.int/world-ywcaymca-week-prayer-world-fellowship-2018/ kommer du inn på årets opplegg. Det kan splittes opp, deler av det kan brukes og vår oppfordring er at man lokalt markerer det fellesskapet vi står i gjennom de to verdensbevegelsene.

Vi vet at på noen steder i vårt langstrakte land er det fortsatt tradisjon for forbundsfester i november. Det er en flott, synlig markering av fellesskapet i KFUK-KFUM og er en tradisjon som gjerne kan revitaliseres hvor innhold, form, opplegg og navn tilpasses vår tid og favner på tvers av generasjonene.

Øystein Magelssen,
generalsekretær.