YEStudio først ut på Forandringshuset i Oslo

Hver uke kommer 10-15 ungdommer til YEStudio og Forandringshuset Grønland i Oslo for å lære å lage digital musikk. - Jeg kom på et seminar for å se hva de gjorde, og det var så gøy at jeg ønsket å være med hver gang, sier Nice. 

Lokalene i Grønlandsleiret 41 er ikke så fancy, men her er lydstudio med Mac, 16 kanals digitalmikser, midikeyboard og vokal mik, for ikke å glemme profesjonelle instruktører med peil på denne typen musikk. Det siste halvåret har stadig flere gutter og jenter med ulik kulturell og religiøs bakgrunn kommet hit for å prøve seg på å skrive, produsere og spille inn låter. - Jeg trives her, slår Emmond fast. - YEStudio er veldig lærikt, sier Nice. Jeg hadde aldri prøvd å produsere en låt før, men jeg fikk det til, og det var skikkelig gøy! Zigg Gatahe Begt er enig: - YEStudio hjelper ungdom som rapper å bygge opp talent! - YEStudio er en genial ide fordi så mange unge folk kan komme sammen og være kreative, sier Ian Shammah. Hva har vært høydepunktet så langt? Det må være Merry Christmas-låten vi lagde før jul. 

Zigg, Edmond, Nice og Ian trives på YESstudios på Forandringshuset Grønland. Foto: Mikkel Nyrup Hjelmeland.

Hip Hop og House 

Mikkel Nyrup Hjelmeland, mangeårig frivillig i KFUK-KFUM med mastergrad i musikkpedagogikk fra Norges Musikkhøgskole, tok initiativ til å starte musikkstudioet for trekvart år siden. Han synes det er fantastisk å se hvordan ungdom verdsetter tilbudet. - Hvordan øver man seg til å bli en bedre produsent? - Akkurat som gitarister forsøker å etterlikne andre gitarister og vokalister andre vokalister, så lærer mennesker som øver på det digitale instrumentet – dataen - mye av å etterlikne andre produsenter og digitale instrumentalister, forteller han.  På musikkhøyskolen forsket Mikkel på digital musikk som uttrykksform blant flerkulturell ungdom. Han er fornøyd med at han og de andre medarbeiderne nå er i  ferd med å etablere en arena hvor de unge føler at de får utfordringer, faglig påfyll og mulighet til å utvikle sitt identitetsuttrykk i denne delen av ungdomskulturen. - Vi binder oss ikke til noen konkret sjanger, men flere av deltakerne har ønsket å jobbe primært innen Hip Hop, World Music og House- musikk, og med temaer som de er opptatte av. Dermed kan de unge utforske sin egen identitet med trygge, voksne fagpersoner tilstede. Slik tar de også aktivt del i kulturuttrykk som de gir uttrykk for er relevante og nærliggende. 

Forandringshuset Grønland 

YEStudio er en del av Forandringshuset Grønland, et aktivitetshus for, av og med ungdom, som KFUK-KFUM nå utvikler sammen med Kirkene i Gamle Oslo og Bydel Gamle Oslo. Målet med Forandringshuset er å løfte frem unges engasjement og ta deres drømmer på alvor. Aktivitetshuset skal skape åpne og trygge fellesskap der unge mennesker deltar og har innflytelse, samt gjøre det mulig for unge mennesker å forandre verden. Prosjektet har fått penger til en programkoordinator som nå jobber for å fylle huset med flere aktiviteter, slik som for eksempel Kulturskole, treningskonseptet SportY Explorer og dansekonseptet Movin. Også i Haugesund er det nylig etablert Forandringshus

Fra deltakere til ledere

YEStudio står for Youth Empowerment Studios. Det er ikke så lett å finne et godt norsk ord for «empowerment», men en oversettelse kan være «myndiggjøring» eller «å sette unge i stand til noe». Og nettopp dette er gjennomgangstonen i aktivitetstilbudet. I følge Mikkel er planen nå først og fremst å utvide tilbudet og markedsføre det. - Vi skal ordne flere innspillingsrom der vi vil tilby opplæring på tradisjonelle instrumenter, og i tillegg jobbe med produksjon av mer ”analoge” musikkstiler og musikalske muligheter. Det blir også viktig å få dannet et styre og videreutvikle tilbudet til å bli mer selvdrevent, forteller initiativtakeren. Gruppen av unge som bruker studioet skal gå gjennom ledertrening og vil bli viktige brikker i videreutviklingen av musikkstudioet og Forandringshuset Grønland. Sist men ikke minst skal vi fortsette å jobbe med musikk, spille på arrangementer, gi ut flere låter gjennom strømmetjenester, og så satser vi på opptreden på årets Spekterfestival, avslutter Mikkel.