Forbundsstyret inneværende periode

Det sittende Forbundsstyret ble valgt på Landsmøtet i Oslo i mai 2019. Styreleder, nestleder og alle styremedlemmer og varaer ble valgt for to år, og sitter frem til Landsmøtet i 2021.

I tillegg består Forbundsstyret også av to representanter fra de ansatte, med hver sin personlige vara. Disse er valgt av ansatte og sitter i perioden 2019-2021.

Forbundsstyret

Gyrid Anne Mangersnes

Styreleder
Mobil: 47758723
E-post:

Lars Ueland Kobro

Styremedlem
Mobil: 90942561
E-post:

Lisa-Marie Måseidvåg Selvik

Styremedlem
Mobil: 41276077
E-post:

Sven Larsen

Nestleder
Mobil: 93629882
E-post:

Gunvor Ådnøy Eriksen

Styremedlem
Mobil: 47451964
E-post:

Maria Saxegaard

1. kvinnelige varamedlem
Mobil: 47347462
E-post:

Maria Bjørnereim

Styremedlem
Mobil: 90509975
E-post:

Guro Topphol

2. kvinnelige varamedlem
Mobil: 48100982
E-post:

Steffen Søvik

Styremedlem
Mobil: 45248992
E-post:

Tobias Mangersnes

1. mannlige varamedlem
Mobil: 47155036
E-post:

Henrik Wirak Onsrud

2. mannlige varamedlem
Mobil: 47489262
E-post:

Ingrid Elise Sigmundstad

Ansattevalgt styremedlem
Mobil: 92867305
E-post:

Karianne Stokke Gjerstad

Ansattevalgt styremedlem vara
Mobil: 41476403
E-post:

Hans Martin Vilberg

Ansattevalgt styremedlem
Mobil: 97549276
E-post: