Forbundsstyret inneværende periode

Det sittende Forbundsstyret ble valgt på Landsmøtet i Oslo i april 2017. Styreleder, nestleder og alle styremedlemmer og varaer ble valgt for to år, og sitter frem til Landsmøtet i 2019.

I tillegg består Forbundsstyret også av to representanter fra de ansatte, med hver sin personlige vara. Disse er valgt av ansatte og sitter i perioden 2017-2019.

Forbundsstyret

Helge Taranrød

Styreleder
Mobil: 41528318
E-post:

Camilla Oulie Eskildsen

Nestleder
Arbeid: 22525299
Mobil: 99410994
E-post:

Helge Flø Kvamsås

Styremedlem
Mobil: 95210943
E-post:

Tobias Mangersnes

Styremedlem
Mobil: 47155036
E-post:

Øyvin Rudolf Sønnesyn Berg

Styremedlem
Mobil: 95785343
E-post:

Elise Beate Lowzow

Styremedlem
Mobil: 95920279
E-post:

Tora Margrethe Eide

Styremedlem
Arbeid: 00447596709310
Mobil: 93644786
E-post:

Ragna Vårli Håland

Styremedlem
Mobil: 47705633
E-post:

Else Osmundnes Kvamsås

Styremedlem Vara
Mobil: 95202349
E-post:

Anne-Jorun Bakken

Styremedlem Vara
Mobil: 99105027
E-post:

Steffen Søvik

Styremedlem Vara
Mobil: 45248992
E-post:

Ida Lorentze Vik

Ansattevalgt styremedlem
Arbeid: 51599570
Mobil: 98816112
E-post:

Karianne Stokke Gjerstad

Ansattevalgt styremedlem Vara
Mobil: 41476403
E-post:

Hans Martin Vilberg

Ansattevalgt styremedlem Vara
Mobil: 97549276
E-post:

Ingrid Elise Sigmundstad

Ansattevalgt styremedlem
Mobil: 92867305
E-post:
;