Møteplan for forbundsstyret 2017-2019

Her kan du se den vedtatte møteplanen for forbundsstyret 2017-2019. 

2017: 

Tirsdag 13.6. kl. 09:30 – 17:00
Torsdag 7.9. kl. 17:00 – fredag 8.9 kl. 17:00 – Todagers strategisamling
Mandag 23.10. kl. 9:30 – 16:00 – Samhandlingsmøte med styreledere i krets og hovedforening
Tirsdag 24.10. kl. 9:30 – 17:00
Fredag 8.12. kl. 9:30 – 17:00

2018: 

Fredag 9.3. kl. 09:30 – 17:00 
Fredag 1.6. kl. 09:30 – 17:00 
Fredag 7.9. kl. 09.30 – 17.00 
Mandag 29.10. kl. 9:30 – 16:00 – Samhandlingsmøte med styreledere i krets og hovedforening 
Tirsdag 30.10. kl. 9:30 – 17:00 
Fredag 7.12 kl. 09:30 – 17:00 

2019:

Fredag 8.2 kl. 09:30-17:00 
Fredag 22.3, kl. 09:30-17:00 
Torsdag 2.5. kl. 16.00 – 22.00 – FS-møte i forbindelse med landsmøtet 

Landsmøte 2019: Fredag 3.5.19 – søndag 5.5.19, med demokratikurs torsdag 2.5.19. 

Avhengig av saksforberedende arbeid i forbindelse med landsmøtet i 2019, kan det bli behov for ekstraordinære møter.

Saksdokumenter og protokoll vil legges ut på nettsiden i etterkant av møtet.