Møteplan for forbundsstyret 2019-2021

Her kan du se den vedtatte møteplanen for forbundsstyret 2019-2021. 

Forbundsstyret vedtar følgende møteplan for perioden 2019-2021 (Vedtatt i FS sak 57/19)

2019: 

Mandag 3.6. kl. 09:30 – 17:00
Torsdag 12.9. kl. 12:00 – fredag 13.9 kl. 17:00 – Styrekurs og ordinært FS-møte
(Starter med lunsj fra kl. 12:00 på torsdag 12.9)
Mandag 21.10. kl. 9:30 – 16:00 - Samhandlingsmøte med regionledere og styreledere i krets og hovedforening
Tirsdag 22.10. kl. 9:30 – 17:00
Fredag 6.12. kl. 9:30 – 17:00 

2020: 

Mandag 3.2. kl. 09:30 – 17:00
Mandag 20.4. kl. 09:30 – 17:00
Fredag 18.05. kl. 16:00 - 17:00 - Ekstraordinært FS-møte
Fredag 5.6. kl. 09:30 – 17:00
Søndag 13.9. kl. ? - mandag 14.9. kl. 09.30 – 17.00 - Strategisamling og ordinært FS-møte (fysisk)
Mandag 26.10. kl. 9:30 – 16:00 - Samhandlingsmøte med regionledere og styreledere i krets og hovedforening

Tirsdag 27.10. kl. 9:30 – 17:00
Fredag 11.12 kl. 09:30 – 17:00

2021:

Mandag 8.2 kl. 09:30-17:00
Fredag 19.3, kl. 09:30-17:00
Torsdag 22.4 kl. 16 - fredag 23.4 kl. 09.30 – 11.30 – FS-møte i forbindelse med landsmøtet
Landsmøte 2021: Fredag 23.4. – søndag 25.4.


Avhengig av saksforberedende arbeid i forbindelse med landsmøtet i 2021, kan det bli behov for ekstraordinære møter.

Saksdokumenter og protokoll vil legges ut på nettsiden i etterkant av møtet.