YWCA Internasjonalt

World YWCA er verdens største kvinnebevegelse og når 25 millioner kvinner. Denne er Norges KFUK-KFUM en del av!

WORLD YWCA – WOMEN LEADING CHANGE

World Young Women’s Christian Association (World YWCA) er et globalt nettverk av kvinner som jobber for å utvikle kvinnelige ledere over hele verden for å oppnå rettferdighet, fred, god helse, menneskelig verdighet, frihet og et bærekraftig miljø for alle mennesker. YWCAs fokusområder er:

  • Ungt kvinnelig lederskap
  • Reproduktiv helse og rettigheter/HIV og AIDS.
  • Vold mot kvinner

Hvert år når YWCA 25 millioner kvinner i 120 land. YWCA bygger på kristne prinsipper, og er økumenisk, dvs at nettverket rommer mennesker med tilhørighet til ulike kirkesamfunn. YWCA har kjempet for kvinners likeverdige deltakelse og fulle rettigheter siden 1855.