Utvalg


Her er en oversikt over utvalgene våre:


FAGUTVALGENE

Fagutvalgene skal fungere som spydspiss på kompetansebygging, nettverksbygging, programskapning, politisk beslutningspåvirkning og policyutvikling innenfor KFUK-KFUM. Fagutvalgene startet sitt arbeid høsten 2014 og består av engasjerte frivillige fra KFUK-KFUM nettverket med ønske om å bidra faglig i organisasjonens utviklingsarbeid. 

Spørsmål eller innspill til programutvalget eller ett av fagutvalgene? 

Ta kontakt: programutvalget@kfuk-kfum.no 


Programutvalget

Programutvalg i KFUK-KFUM består av leder og en representant fra hver av de seks fagutvalgene. Programutvalget er utnevnt av Forbundsstyret. Maria Saxegaard er leder for programutvalget. 

Du kan søke om å bli med i fagutvalgene hvert semester.


Fagutvalgene

Kultur og kreativitet - kommer uke 4 2017, leder 

Ung Diakoni - Kirsten Finch, leder 

Ungt lederskap - Sigurd Meisfjord, leder 

Ung helse - Sindre Vian, leder 

Identitet og tro - Silje Mathea Kleftås Nygård, leder

Global rettferdighet og fred - Mathilde Emilie Thuen, kontaktperson


KFUK-UTVALGET

KFUK-utvalget er et fellesutvalg for Norges KFUK-KFUM og Norges KFUK-KFUM-speidere som arbeider med å virkeliggjøre World YWCAs mål og strategier i Norge. Utvalget bidrar blant annet til å styrke organisasjonenes kompetanse rundt kjønnsspørsmål, og bistår organisasjonenes ledelser i programutvikling, ledertrening og beslutningspåvirkning. De tar også initiativ til tiltak og arrangementer for kvinner i organisasjonene og formidler impulser fra vårt internasjonale nettverk tilbake til Norge.

Spørsmål eller innspill til KFUK-utvalget? 

Ta kontakt: kfuk-utvalget@kfuk-kfum.no

Mandat KFUK-utvalget.pdf


Filer for nedlasting