Kommunikasjonsplattform

KFUK-KFUMs kommunikasjonsplattform er en verktøykasse med standarder for hvilke ord og hvilket visuelt uttrykk vi i vår organisasjon bruker i all vår kommunikasjon med verden rundt oss. Den skal hjelpe frivillige og ansatte å fortelle historien om KFUK-KFUM - når vi kommuniserer internt til medlemmer, frivillige og givere, og når vi kommuniserer eksternt til potensielle medlemmer, pressen, sponsorer og samarbeidspartnere.

Last ned kommunkasjonsplattformen av 24. april 2015 nedenfor. De to siste sidene vil bli utdypet og er under utvikling. 

Filer for nedlasting