Kort om KFUK-KFUM

Norges KFUK-KFUM er en av landets største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med 18.000 medlemmer fordelt på 500 grupper over hele landet. Vi er en del av verdens største kvinnenettverk YWCA og verdens største ungdomsbevegelse YMCA.

Sammen med Norges KFUK-KFUM-speidere og KFUK-KFUM Global utgjør vi KFUK-KFUM-bevegelsen i Norge. Vi er tre forskjellige organisasjoner, men bruker alle den likesidede trekanten som symbol for å vise at vi driver et kristent arbeid for hele mennesket, med ånd sjel og kropp.

Norges KFUK-KFUM tilbyr barn og ungdom et bredt spekter av fritidsaktiviteter hver uke og arrangerer over 100 leirer, festivaler og nattcuper og flere lederkurs hvert år. Mens Norges KFUK-KFUM-speidere tilbyr speideraktiviteter, har Norges KFUK-KFUM barnekor, Tween Sing og Ten Sing, og Klubb og idrettsaktiviteteter for barn, tweens, ungdom og unge voksne. Vi driver også 5 folkehøgskoler.

Norges KFUK-KFUMs formål er

å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og i mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt.