ikon Min Connect

Muntlig høring i justiskomiteen

Sist oppdatert: 8. november 2021

MUNTLIG HØRING I JUSTISKOMITEEN PÅ STORTINGET
27-10-20

Øivind Mehl Landmark, virksomhetsleder KFUK-KFUM Forandringhuset
Mikael Niaz Ali, prosjektutvikler for etablering av avhopperprogram i Forandringshuset

Forandringshuset er gjennom sitt arbeid i kontakt med en rekke unge mennesker som har begynt på en kriminell løpebane. Flere av disse er tilknyttet ulike gjengmiljøer og lever en hverdag med vold, trusler og frykt. Flere av disse ønsker en ny start, men vet ikke hvor de skal begynne. De har liten tro på at de klarer å skape endring alene, og lav tillit til at hjelpeapparatet som finnes der for dem faktisk vil stille opp. 

Gjennom samarbeidspartnere i politiet og kommunale tjenester, gjennom eget forebyggende arbeid, og gjennom synlige ansatte som selv har brutt med egen kriminell fortid, blir vi ukentlig kontaktet av unge kriminelle og av deres pårørende med spørsmål om hjelp. 

Det er for å tilby støtte og verktøy til de unge som er motivert for å skape en positiv endring i sitt liv, at Forandringshuset har tatt initiativ til etablering av avhoppervirksomhet i Norge.   

Vi jobber nå med å samle gode krefter for å kunne gjøre en forskjell for denne målgruppa

Vi har ansatt stab som selv har brutt med miljøet, som troverdige rollemodeller. 

Vi har et partnerskap med Fryshuset, som har 20 års erfaring med Exit-programmer i Sverige, og er best i klassen i Europa. 

Vi er i gang med å systematisere samarbeidet med politi, nav, barnevern SLT/Salto der hvor vi jobber.


Vi vil etablere et nasjonalt senter for avhoppervirksomhet, som skal

Bygge tillit til målgruppa, og bro til det offentlige hjelpeapparatet 

Levere tett oppfølging, og et skreddersydde løp for hver unike avhopper 

Bidra med rådgiving og oppfølging for pårørende 

Drive utadrettet informasjonsarbeid og forebyggende arbeid for unge i risikosonen.


Vi har de rette folka og samarbeidspartnerne på laget. Behovet for et avhoppertilbud finnes og er økende. I møter med dere politikere opplever vi støtte og heiarop fra sidelinjen, både lokalt og nasjonalt. 

Vi trenger nå at støtten også kommer i form av midler som setter oss i stand til å etablere dette arbeidet. For 2021 ber vi om 3 millioner i øremerket støtte, og fremmer følgende forslag til merknad i Kap. 440 Politiet, Post 70

“Komiteen foreslår et øremerket tilskudd til etablering av Forandringshusets nasjonale program for avhoppervirksomhet. Programmet gjennomføres i et tett samarbeid med politiet og det øvrige offentlige hjelpeapparatet.”


til toppen
Ikon