ikon Min Connect

Debatt: Menigheter kan fremme fysisk helse

Sist oppdatert: 8. november 2021

Skrevet av: Jan Christian Kielland, programutvikler for tro og identitet i Norges KFUK-KFUM.

Innlegget ble først publisert på Vårt Lands verdidebatt 04.11.2014

Konfirmasjonstiden er en unik anledning til å fremme fysisk helse blant bredden av ungdom. 


Forskning viser en klar todeling når det gjelder ungdom og fysisk aktivitet i dag: Norsk Institutt for Oppvekst og Aldring (NOVA) sin Ungdata 2010-2012, som har kartlagt 63000 ungdommer i 8. til 10. trinn, finner at 39 % av ungdom er aktive i idrettslag mange ganger hver uke, mens 39 % sjelden eller aldri er med på denne typen organiserte aktiviteter. Ungdata 2013 finner at 51 % sjelden eller aldri trener i idrettslag, og 34 % sjelden eller aldri trener på egen hånd. Nettopp fra 9. trinn, som de fleste konfirmanter tilhører, synker deltakelsen i fritidsorganisasjoner og idrettslag. Dette gir en tydelig utfordring til både organisasjoner og trossamfunn: Hvordan fremmer vi fysisk helse blant bredden av ungdom i dag? 


POSITIVE OPPLEVELSER TIL BREDDEN AV UNGDOM 

Konfirmasjonstiden er en undervurdert tid for dette. I en alder hvor nettopp skillet blir tydeligere mellom de aktivt satsende idrettsungdommene og de som sjelden deltar i organisert fysisk aktivitet, har kirken mulighet for å gi positive opplevelser med fysisk aktivitet til en bredde av ungdom. Hvordan gjør vi dette? En åpenbar utordring er å finne aktiviteter som kan gi en positiv opplevelse til bredden av ungdom. Dersom alle konfirmantene skal spille fotball, vil det kunne bekrefte et skille mellom de aktive spillerne med mye erfaring fra idrettslag, og de som sjelden har spilt fotball. Det samme gjelder andre idretter. Det er alltid en fare for å velge idretter som gir noen bekreftelse på at de er best og andre bekreftelse på at de er dårligst. En annen utfordring ved idrettsbasert konfirmantundervisning er kobling av idrett og undervisning. Hvilke øvelser passer symbolsk sammen med undervisningsbolker fra plan for trosopplæring? Hvordan gjøres denne koblingen på en god, original og ikke banal måte? 


ALTERNATIV UNDERVISNINGSFORM 

SportY Konfirmant
Aktiviteter og fysiske øvelser legger samtidig opp til en form for læring som er et godt alternativ til tradisjonell klasseromsundervisning. Konfirmantundersøkelsen 2007/2008 finner at tradisjonell klasseromsundervisning er dominerende i konfirmantundervisningen mange steder rundt i Norge. Samtidig finner undersøkelsen at mange ønsker alternative undervisningsformer, men at tiden ofte ikke er tilstrekkelig til å planlegge dette. SportY konfirmant er et konfirmantundervisningsopplegg som knytter sammen fysiske øvelser og idrett sammen med kristen tro. Vi i KFUK-KFUM ønsker å ta initiativ i dette arbeidet. I organisasjonens langtidsstrategi fram mot 2025 er fysisk, psykisk og sosial helse ett av seks fokusområder. Vi i KFUK-KFUM ønsker å bidra til at ungdom aktiviseres, både i kirke og samfunn. For å senke terskelen for at menigheter tar i bruk fysisk aktivitet og idrett i sin konfirmantundervisning, har vi derfor jobbet fram ressursheftet «SportY konfirmant». Heftet er lagt opp for å dekke sentrale temaer i plan for trosopplæring. I heftet berøres liturgi og temaer fra ny gudstjenesteordning, og det henvises til salmer fra den nye salmeboka. 


INNSATS FOR GRUPPER SOM NÅR BREDDEN 

KFUK-KFUM styrker sin innsats for idrettsgrupper for bredden av barn og ungdom i Norge i de kommende årene. Vi ansetter i disse dager en programutvikler for idrett og helse , og vi vil ha økt fokus på disse områdene på nasjonale arrangementer. Vi håper SportY konfirmant kan være starten på mange nye SportY idrettsgrupper knyttet til menigheter i Den norske kirke, både med konfirmanter og andre ungdommer. Sammen kan vi gjøre en utrolig viktig jobb for å fremme fysisk helse blant ungdom.


til toppen
Ikon

Vi bruker informasjonskapsler for å samle brukerstatistikk fra nettsiden vår. Statistikken benytter vi for å gjøre brukeropplevelsen på nettsiden bedre. Les mer