ikon Min Connect

Debatt: Konfirmanter vil lære om vennskap og meningen med livet

Sist oppdatert: 8. november 2021

Publisert først på Vårt land sin Verdidebatt, 29.09.2015

I begynnelsen til et nytt år med konfirmasjonsundervisning er et sentralt spørsmål:

Hva vil ungdom egentlig lære om i konfirmasjonstiden? 

Stiftelsen Kirkeforskning (KIFO) og Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN) gjennomførte i 2007/2008 og 2012/2013 spørreundersøkelser blant konfirmanter og kirkelig ansatte i Norge. Undersøkelsene gir nyttig kunnskap om ungdoms motivasjon og behov i møte med både kirken og KFUK-KFUM. Begge undersøkelsene viste at ungdom er lite opptatt av kristen dogmatikk (Høeg i KUN, 2009:229). 

Konfirmanter er mest interessert i livsnære temaer. Da oppgaven i 2007/2008 var å rangere temaer etter hva de helst ville lære om, havnet følgende temaer på topp: (1) «vennskap», (2) «meningen med livet» og (3) «rettferdighet og ansvar for andre». Videre fulgte «kristne høytider og hva de betyr», «kropp og seksualitet», «dåp», «vold og kriminalitet» og «klima/miljøspørsmål» (Krupka i KUN, 2009:248). Blant de åtte mest populære temaene var altså kun to, «dåp» og «kristne høytider», eksklusivt og eksplisitt knyttet til kristen tro. I 2012/2013 var rekkefølgen noe endret, men tendensen var den samme: (1) «vennskap», (2) «kropp og seksualitet» og (3) «meningen med livet». Interessen for livsnære temaer gjelder sannsynligvis også eldre ungdommer. 

Medarbeiderne rangerte derimot både i 2007/2008 og i 2012/2013 høyest det som kan kalles klassiske temaer i konfirmasjonsundervisningen. Fra topp rangerte medarbeiderne i 2007/2008: (1) «Jesus Kristus», (2) «Den hellige ånd» og (3) «dåp». Videre fulgte «nattverd», «rettferdighet og ansvar for andre», «trosbekjennelsen», «kristne høytider» og «meningen med livet». Her er det motsatt: Kun to av åtte temaer er ikke eksplisitt og eksklusivt knyttet til kristen tro. 

Konfirmantundersøkelsene viser en tydelig forskjell mellom konfirmantenes interesse og medarbeidernes prioriterte temaer. Medarbeidernes prioritering er forståelig både ut fra hva som er de tradisjonelle temaene i konfirmasjonstiden og hva som vektlegges i Plan for trosopplæring. KFUK-KFUM deler målet om at ungdom skal bli kjent med og få utvikle kristen tro. Som organisasjon har vi det samme temaet på topp som kirken: «Vi vil hjelpe mennesker å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt», sier vi i vårt formålsdokument. Spørsmålet er hvordan dette kan gjøres på den beste måten. 

Ungdom er mest interessert i livsnære spørsmål. Da er det krevende for medarbeidere i kirke og organisasjoner å skulle motivere dem til å lære om kristen dogmatikk. Interesseforskjellene får konsekvenser både for læringsmiljø og for konfirmantenes inntrykk av kirken. Dette gjenspeiles i undersøkelsene. I 2012/2013 ble konfirmantene spurt om å ta stilling til påstanden «Kirken har ikke svar på de spørsmålene som er viktig for meg». 34 prosent av respondentene var enige i denne påstanden. Det samme bildet tegnes når konfirmantene i undersøkelsene skal si noe om forholdet mellom undervisningen og eget liv. I 2007/2008 var 38 prosent av konfirmantene enige i påstanden «Det vi hadde om i konfirmantundervisningen har lite å gjøre med mitt vanlige liv» (Krupka i KUN, 2009:252). I 2012/2013 var dette tallet steget til 44 prosent. Førsteamanuensis Elisabeth Tveito Johnsen ved Det praktisk-teologiske seminar tolker dette og resultater fra europeiske konfirmantundersøkelser når hun i sin doktoravhandling skriver at konfirmantene «føler ikke at konfirmasjonstiden har bidratt til at de har funnet ut mer om seg selv og det de tror på» (Johnsen, 2014:141). 

Hva kan gjøres for at konfirmantene skal oppleve møtet med kirken som mer relevant? I KFUK-KFUMs nye undervisningsopplegg for konfirmanter og eldre ungdommer, «Nøkler til livet», har vi tatt et radikalt grep. Størstedelen av samlingene i Nøkler til livet er rett og slett knyttet til temaene som konfirmanter er mest interessert i, nemlig «vennskap» og «meningen med livet». I samlingene knyttes bibeltekster, salmer, ritualer og mennesker i menigheten til deltakernes hverdag: «Hvordan kan denne fortellingen hjelpe deg å skape mening i livet?» «Hvilket av budene er mest nyttig i din hverdag?» «Hvordan kan denne øvelsen si oss noe om vennskap?» Vi mener dette må være det åpenbare svaret på utfordringen som konfirmantundersøkelsen gir oss. Når konfirmanter vil lære om «vennskap», «kropp og seksualitet» og «meningen med livet», er det helt avgjørende at undervisningen begynner i disse temaene, i stedet for at første overskrift konfirmantene møter er «Jesus Kristus», «Den hellige ånd» eller «Trosbekjennelsen». 

Gjennom Nøkler til livet får konfirmanter oppleve hvordan kristen tro, tradisjon og praksis er ressurser i møte med livsnære temaer og spørsmål. Med boka ønsker KFUK-KFUM å bidra til at ungdommer både i konfirmasjonstiden og i annet ungdomsarbeid får oppleve at kristen tro skaper en himmel over deres hverdag. Vi vil bidra til at salmer kan brukes i ulike livssituasjoner som ungdom havner i, og at fortellinger fra Bibelen hjelper dem å forstå livet og å leve det. Slik vil KFUK-KFUM bidra til at unge mennesker i dag opplever evangeliet som levende og aktuelt.


til toppen
Ikon