ikon Min Connect

Debatt: 8. mars

Sist oppdatert: 8. november 2021

Skrevet av: Politisk utvalg Demokratiske rettigheter, KFUK-KFUM Global

På høy tid med ny undervisning om sex i den norske skolen

Vi lever i en tid hvor seksualundervisningen rustner i kantene og VHS-kassettene dras frem i det timeplanen viser at tiden er inne for å pirke i den «mørke» delen av naturvitenskapen. Dagens seksualundervisning, som har så mange mangler at den ikke hadde bestått EU-kontrollen, er ikke bare et lokalt problem. Den lager også trøbbel globalt.

Det finnes mange utfordringer når det kommer til dagens seksualundervisning. Hovedproblemet dreier seg om at den ofte begrenser seg til prevensjonsbruk, som i og for seg er en viktig sak. Likevel hjelper det lite å kunne tre på et kondom dersom man ikke evner å tolke et nei for et nei. Per nå mener vi at skolen har sviktet på dette området. Relevant tematikk som følelser, grensesetting, misbruk av pornografi og internett er manglende temaer i undervisningen. Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til at 23% av jenter og 8% av gutter har blitt befølt mot sin vilje. Det kriminalitetsforebyggende råd sier at nesten en av ti kvinner har vært utsatt for uønsket samleie. Vold mot kvinner koster, ifølge den samfunnsøkonomiske analysen av vold i nære relasjonen fra desember 2012, samfunnet vårt et sted mellom fire og seks milliarder norske kroner hvert eneste år. På bakgrunn av dette er det på tide at tiltak iverksettes.

I september lanserte FN de nye bærekraftsmålene. Mål nummer fem handler om å oppnå full likestilling mellom kjønnene og å myndiggjøre kvinner og jenter. Skal vi oppnå dette, må vi arbeide med årsakene til at vi ikke har likestilling mellom kjønnene i dag. Holdninger og strukturer i samfunnet er med på å hindre dette. Ved å gi ungdommer i skolen god nok undervisning som inkluderer informasjon om seksuelle rettigheter, samt fokuserer på holdninger og følelser, kan man endre tanker og holdninger. Dette kan igjen være med på å føre til økt likestilling.

På bakgrunn av dette har vi i KFUK-KFUM noen ønsker for fremtidens seksualundervisning på lokalt og globalt nivå. Som vår kunnskapsminister ønsker vi å rette disse ambisjonene mot deg, Torbjørn Røe Isaksen. Først og fremst må norsk seksualundervisning ta større plass i skolen samtidig som innholdet må utvides fra kun det tekniske til også å omfatte temaer som grenser og relasjoner. Når unge har god nok kunnskap og er bevisste er det enklere å unngå og tråkke over andres grenser. I tillegg ser vi at undervisning om nettbruk og pornografi er helt nødvendig. Slik ruster vi ungdom til bedre å kunne skille mellom virkelighet og skuespill. Til slutt må undervisning med god nok kvalitet være en global prioritet. Med dette gjør vi mange jenters liv enklere. Skal vi oppnå mål 5 i bærekraftmålene må vi arbeide med årsakene som hindrer likestilling – lokalt og globalt.

Vi trenger en styrket seksualundervisning nå!

KFUK-KFUM anbefaler følgende ressurser for samtale om seksualitet, kjønn, grenser og makt:

  • «RISK – modige samtaler». «RISK» står for Respekt, Identitet, Seksualitet og Kjønn. Opplegg for en rekke samlinger knyttet til hvert av disse temaene finner du HER

  • «Sunt og sant». Dette er en ressurs utviklet av Blå Kors og Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep. KFUK-KFUM har bidratt i styringsgruppen for prosjektet. Ressursene ligger tilgjengelig HER

  •  «Grenser som skaper». Dette er en fagbok med en rekke artikler knyttet til seksualitet, makt og grenser. Flere personer fra KFUK-KFUM bidro i boka. Boka er utgitt av Kirkelig Ressurssenter. Metodemateriell fra boka finner du HER


til toppen
Ikon

Vi bruker informasjonskapsler for å samle brukerstatistikk fra nettsiden vår. Statistikken benytter vi for å gjøre brukeropplevelsen på nettsiden bedre. Les mer