ikon Min Connect

Debatt: verdens helsedag

Sist oppdatert: 8. november 2021

Verdens helsedag: Stå opp for ungdom som sliter psykisk

1 av 4 jenter i 10 klasse og på videregående skole har psykiske klager så alvorlige at det regnes som depressive symptomer. Hos gutter er tallet lavere, men likevel alvorlig, viser tall fra Ungdata. KFUK-KFUM må hjelpe ungdom å ta vare på sin mentale helse. 

 I dag er det verdens helsedag. En viktig dag. FN retter i år oppmerksomheten mot diabetes, en alvorlig sykdom i eksplosiv vekst verden over, som det er god grunn til å sette søkelys på. I KFUK-KFUM er vi opptatt at av at kropp henger sammen med både sjel og ånd, og på bakgrunn av tallene fra Ungdat,  ønsker vi å benytte anledningen til å sette fokus på ungdoms psykiske helse. 

 Vi har alle en psykisk helse. Og akkurat som vår fysiske helse trenger vår mentale helse omsorg og forebygging. Vår mentale helse påvirker oss hele tiden. Det økende stressnivået hos unge mennesker går hardt utover deres helse. Kunnskap om hva som kan bedre vår psykiske helse trenger å bli allment kjent. En dag som i dag er derfor helt nødvendig. Vi trenger økt bevisstgjøring, og vi trenger å bryte ned de tabuer mange opplever at er forbundet med det å snakke om psykiske plager.

KFUK-KFUMs Landsmøte gikk i fjor vår for blant andre følgende toårsmål: 

  1.  å utvikle programmer og verktøy som fremmer mental, fysisk og sosial helse

  2.  å skape møteplasser og aktiviteter som bygger inkluderende fellesskap, med særlig fokus på sårbare mennesker. 


RESSURSMATERIELL OG KURS 

I arbeidet med å nå to-årsmålene spiller fagutvalgene en sentral rolle. Fagutvalget for ung helse har siden oppstart jobbet for å sikre sunne verdier og holdninger til helse i KFUK-KFUMs allerede etablerte aktiviteter, arrangementer og tilbud. I tillegg jobber utvalget med å utvikle nye programmer og ressursmateriell, og i løpet av våren/sommeren gir KFUK-KFUM ut ressursmateriell som skal hjelpe ungdommer å ivareta sin egen mentale helse. KFUK-KFUM vil også tilby kurs som skal hjelpe ledere å snakke om psykisk helse i sine ungdomsgrupper. Nylig slapp vi boka Refleks med metoder til bruk i samtalegrupper for unge mennesker. 


ØKT FOKUS PÅ MENTAL HELSE 

Ungdatas statistikk favner også om de unge som er innom vår organisasjon, KFUK-KFUM. Vi ønsker å være og å tilby fellesskap hvor man kan komme som hele mennesker, uansett hva som tynger en ned. I vårt ønske om å være aktuell for unge, er hensyn til de mentale utfordringene blant unge viktige i planleggingen av våre arrangementer og ukentlige aktiviteter. 

Samtidig må vi anerkjenne at blant de som sliter med psykiske helseplager faller mange utenfor organiserte fritidstilbud. Dette utenforskapet forsterker den ensomheten vi vet er et stort problem hos unge.

Vi ønsker å møte alle mennesker. Uansett. Derfor er denne dagen viktig. Vi trenger å øke fokuset på mental helse, ikke bare innad i vår organisasjon, men også i samfunnet. Er vår lave terskel så lav som vi ønsker det? Dette spørsmålet må vi hele tiden stille oss selv. Bare slik kan vi nå de målene vi har satt oss. 

I disse dager viser NRK serien «Jeg mot meg», en realityserie om ung psykisk helse der åtte unge mennesker gjennom videodagbøker og gruppesamtaler deler sine psykiske utfordringer slik som angst, ensomhet, treningsforstyrrelser og rusproblemer. Vi anbefaler ledere i ungdomsarbeid å se denne serien for et innblikk i hva mange unge mennesker sliter med i dag.

Se NRK.no for første episode av "Jeg mot meg"til toppen
Ikon

Vi bruker informasjonskapsler for å samle brukerstatistikk fra nettsiden vår. Statistikken benytter vi for å gjøre brukeropplevelsen på nettsiden bedre. Les mer