Gå til hovedinnhold ikon

Logo

TREKANTEN

Vår logo består av en likesidet trekant og de åtte bokstavene i vårt merkenavn "KFUK-KFUM". KFUK står for Kristelig Forening Unge Kvinner, og er det norske navnet for YWCA - Young Women's Christian Association, som vi er en del av. KFUM står for Kristelig Forening Unge Menn, og er det norske navnet for YMCA - Young Men's Christian Association, som vi også er en del av. 

Trekanten brukes som symbol for å vise at vi driver et kristent arbeid der vi ønsker å utvikle og ta ansvar for hele mennesket, med "ånd, sjel og kropp". De tre sidene står for menneskets ånd, sjel og kropp. Sidene  er like lange, noe som symboliserer at de er like viktige.

Den røde fargen i trekanten viser vår tilknytning til World alliance of YMCAs, og den blå fargen at vi er en del av World YWCA. Våre søsterorganisasjoner i KFUK-KFUM-bevegelsen Norges KFUK-KFUM-speidere og KFUK-KFUM Global bruker også trekanten som symbol.

RIKTIG BRUK AV LOGOEN VÅR

Logoen kan benyttes på følgende 3 måter

I full-farge på hvit bakgrunn

I hvitt på farget eller mønstret bakgrunnI svart på hvitt eller annen lys bakgrunnLogoen åpner opp for to plasseringer av merkenavnet i forhold til trekanten:
Teksten plassert horisontalt til høyre for trekanten

Teksten plassert vertikalt under trekantenLogo sammen med navn på krets og hovedforening

Dersom kretser og hovedforeninger har behov for å gjengi kretsens eller hovedforeningsnavnet i det visuelle utrykket, skal dette gjøres som vist under.

LOGOVERKTØY FOR LOKALE GRUPPER

I KFUK-KFUM har vi sett at mange ønsker en egen logo for sin gruppe. For å ivareta lokal-gruppenes behov for et eget grafisk uttrykk og organisasjonens behov for å skape gjenkjennelse på tvers av KFUK-KFUM-aktiviteter, har vi utviklet et verktøy som gjør det enkelt og morsomt å lage en egen logo. Verktøyet sikrer at lokale logoer bygger på vår felles trekant som knytter gruppa til KFUK-KFUM, samtidig som gruppene kan sette sitt preg på det grafiske uttrykket. Kom i gang via connect.kfuk-kfum.no, enten gjennom styret/voksenleder i gruppa di, eller ved å gå inn på denne lenka: http://connect.kfuk-kfum.no/logo-designer-port 

For grupper med yngre medlemmer anbefales det å ta i bruk logoverktøyet på papir, slik at dere kan arrangere en logokonkurranse/workshop. Innscannede forslag sendes til grafiker. 
Logoverktøy på papir -  logo_tegneark (1).pdf

RETNINGSLINJER FOR LOGODESIGN TIL LOKALE ENHETER

  • Man må velge 3 farger (i tillegg til den hvite trekanten)
  • På grunn av teksten som kommer under motivet, er det kun plass til 2 rader under den hvite trekanten
  • For at den hvite trekanten skal kunne sees som en «hel» trekant (også på hvit bakgrunn), kan man ikke ha noen hvite flater langs kantene. Hvit «spiss» inn mot trekanten er greit

(Kontakt grafisk@kfuk-kfum.no på epost  for assistanse, godkjenning og ferdigstilling av lokal logo.

til toppen
Ikon