Støtt barn og ungdom fra fattige familier i Norge


92 000 barn i Norge kommer fra familier som lever under fattigdomsgrensen. Da kan det å få dra på sommerleir være en uoppnåelig drøm. Fattigdom gjør at barn og ungdom faller utenfor i vennegjengen og i samfunnet. Slikt utenforskap er urettferdig og ødeleggende! Støtt KFUK-KFUMs deltakerfond og gi barn og ungdom mulighet til å delta i fellesskap på lik linje med andre.

KFUK-KFUMs deltakerfond sponser barn og ungdom fra lavinntektsfamilier sin deltakelse på leir og ukentlige fritidsaktiviteter i KFUK-KFUM. I fjor støttet deltakerfondet barn og ungdom med 155 000 kroner, men behovet er større enn pengene deltakerfondet per i dag har til rådighet. For å kunne gi enda flere unge fra fattige familier mulighet til å være med trenger vi din hjelp. . 

Har du en 100-lapp du kan avse? Gi den til KFUK-KFUMs deltakerfond og bidra til at en som ellers ikke kunne vært med på Spekter, sommerleir, fotballtrening eller andre KFUK-KFUM.aktiviteter endelig får sin drøm oppfylt!

Vårt mål er å skaffe 150 000 kroner til deltakerfondet innen 17.mai. Takk for din gave!

Send DELTAGERFOND til 2377 og gi kr 99.