Testamentariske gaver

EN GAVE FOR FREMTIDEN

En testamentarisk gave betyr at Norges KFUK-KFUM kan fortsette å gi gode kristne verdier og opplevelser til barn og ungdom også i fremtiden. Ved å tilgodese Norges KFUK-KFUM i ditt testamente, gir du videre den varme KFUK-KFUM-tilhørigheten og de mange KFUK-KFUM-opplevelser som du selv har hatt - til fremtidens barn og ungdom.

En gave til Norges KFUK-KFUM vil bidra til at enda flere barn og unge får ta del i et trygt og åpent fellesskap og får vokse opp i tro på Jesus Kristus.

Å skrive et testamente:

Å skrive et testamente er noe mange tenker på og ønsker, men utsetter. Det kan være vanskelig å ta de første skrittene både følelsesmessig og fordi du føler du har liten kunnskap. Hvis du skriver et testamente, sikrer du at dine eiendeler og midler fordeles slik du ønsker - etter at du har gått bort. Ved å opprette et testament, gjør du det enklere for familie og venner å sikre at dine ønsker blir best mulig ivaretatt.

Det å skrive testament er enkelt og kan gjøres av alle, enten du er gammel eller ung. Du kan skrive det alene, men testamentet må undertegnes sammen med to vitner som ikke er tilgodesett i testamentet, for eksempel venner, kolleger eller naboer. Testamentet kan endres når du vil, bare husk at endringene også må undertegnes med to vitner.

Hvem kan jeg testamentere til?

Du bestemmer selv hvem du skal testamentere til. Barn og ektefelle er automatiske arvtakere til 2/3 av arven. Bortsett fra det, står du fritt til å fordele verdiene dine. Du kan testamentere til familiemedlemmer, til din lokale krets eller til Forbundet i Norges KFUK-KFUM eller til en kombinasjon av flere formål. Du kan velge å gi en større eller mindre del til Norges KFUK-KFUM – hver eneste gave er veldig velkommen og bidrar til gode oppvekstvilkår for barn og ungdom i Norge. Hvis du ønsker å testamentere til Norges KFUK-KFUM, kan vi gi bistå deg med gratis juridisk hjelp om du skulle ønske det.

Hvorfor Norges KFUK-KFUM?

Norges KFUK-KFUM har som formål å utvikle og ta ansvar for hele mennesket med ånd, sjel og kropp. Gaven du gir vil bidra til at enda flere barn og unge får ta del i et trygt og åpent fellesskap der de bor og får leve og vokse i tro på Jesus Kristus og i mellommenneskelig forståelse.

Testamentariske gaver til Norges KFUK-KFUM er unntatt fra arveavgift, og vil i sin helhet komme vårt arbeid for barn og ungdom til gode. Testamentariske gaver kan omfatte kontanter, aksjer, fondsandeler, eiendommer og verdidokumenter. Du kan også gi en minnegave istedenfor å gi blomster i begravelser, for å markere minnet om dine kjære. Du er da med på å hjelpe de som trenger det mest til et bedre liv og en tryggere fremtid.

Norges KFUK-KFUM er svært takknemlig for de betydelige tilskudd organisasjonen får fra mennesker som testamenterer verdier til arbeidet eller som gir en minnegave ved bortgangen til en av sine kjære.

Filer for nedlasting