ikon

Forbundsstyret 2021-2023

Sist oppdatert: 8. november 2021


Leder:
Gyrid Mangersnes

Nestleder:
Sven Larsen

Kvinnelige styremedlemmer:
Lisa-Marie Måseidvåg Selvik
Gunn Berit Gjerde
Anna Riksaasen

Solveig Stange-Rasmussen, 1. kvinnelige varamedlem
Nina G. Søraa, 2. kvinnelige varamedlem

Mannlige styremedlemmer:

Simon Næsse
Einar Løvø Østerhagen
Eivind August Roos

Børge Hatch Fure, 1. mannlige varamedlem
Joachim Vigtel Wallentin, 2. mannlige varamedlem

Ansattevalgte styremedlemmer:

Ingrid Elise Sigmundstad
Stein Robert Osdal

Kamilla Rød Slettene, vara for Ingrid Elise Sigmundstad
Jone Foldøy Grutle, vara for Stein Robert Osdal Presentasjon av alle styremedlemmene:
til toppen
Ikon