ikon

Møteplan for forbundsstyret

Sist oppdatert: 14. mai 2022

Møteplanen ble vedtatt på forbundsstyrets møte 01.06.2021, og er oppdatert etter møtet 25.10.2021.


2021:

Dato og klokkeslett

Hva

Mandag 31.05, oppstart kl. 12:00 til

Styrekurs

Tirsdag 01.06, avsluttes kl. 17:00

FS-møte

Fredag 17.09 kl. 10.30-18.00 og

FS-møte

Lørdag 18.09. kl. 10.30-15.00

Samhandlingsmøte med regionledere og styreledere i krets og hovedforening

Søndag 24.10, oppstart  kl. 11:30 til 

Strategisamling

Mandag 25.10, avsluttes kl. 17:30

FS-møte

Onsdag 08.12, kl. 20:00-21:00

Ekstraordinært FS-møte

Mandag 13.12, kl. 9:30 – 17:00

FS-møte2022:

Dato og klokkeslett

Hva

Mandag 17.01, kl. 09:30 – 17:00

FS-møte

Fredag 22.04, kl. 09:30 – 17:00 

FS-møte

Torsdag 09.06, kl. 18:00 - 21:00 til fredag 10.06, kl. 09:30 – 17:00 

FS-møte

Torsdag 08.09, oppstart  kl. 11:30 til 

Strategisamling

Fredag 09.09, avsluttes kl. 17:00

FS-møte

Søndag 23. okt., kl. 14.00-20.00

Samhandlingsmøte med regionledere og styreledere i krets og

hovedforening

Mandag 24. okt. kl. 9:00 – 16:30

FS-møte

Fredag 9. des kl. 09:30 – 17:00

FS-møte2023:

Dato og klokkeslett

Hva

Mandag 23. jan., kl. 09:30-17:00 

FS-møte

Fredag 17. feb., kl. 09.30-17.00

FS-møte

Fredag 24. mars, kl. 09:30-17:00

FS-møte

Torsdag 27. april, kl. 16.00-20.00

FS-møte

Fredag 28.4. – søndag 30.4.

Landsmøte 2021


Avhengig av saksforberedende arbeid i forbindelse med landsmøtet i 2023, kan det bli behov for ekstraordinære møter.

til toppen
Ikon