ikon

Protokoller fra forbundsstyrets møter

Sist oppdatert: 8. november 2021

Her kan du finne innkalling, saksliste, saksdokumenter og protokoll fra møter i forbundsstyret i KFUK- KFUM Norge.

Dokumentene blir lagt ut i etterkant av forbundsstyrets møter. Protokoll og saksdokumenter blir lagt ut etter at protokollen er e-post-godkjent av forbundsstyret, og vil derfor bli publisert to uker etter møtet.

Saksdokumenter som inneholder sensitive informasjon eller taushetsbelagte opplysninger, legges ikke ut. Dette kan også gjelde saker hvor det ikke skal gjøres endelig vedtak, og hvor dokumentene av den grunn ofte vil være mangelfulle. Myndighet til å avgjøre tvilstilfeller er delegert til generalsekretær.

Saksdokumenter ligger i KFUK-KFUMs Google Disk. Du finner dokumentene via følgende linker:

Forbundsstyret: Innkalling og saksdokumenter [LINK KOMMER]

Forbundsstyret: Godkjente protokoller


Saksdokumenter fra tidligere møter kan fås ved henvendelse til generalsekretærens kontor.

til toppen
Ikon