ikon Min Connect

Varsling

Sist oppdatert: 30. mai 2024

Varslingsrutiner for KFUK-KFUM Norge


Vi oppfordrer til at varslinger meldes til våre frivillige eller ansatte ledere. De har ansvar for å videreformidle informasjonen til organisasjonens sentrale varslingsutvalg, som vil sørge for veiledning og nødvendig oppfølging. Du kan også varsle direkte digitalt. 


Trykk her for å varsle digitalt


Det er også mulig å  ringe: 47 48 13 31 på dagtid.

Trenger du øyeblikkelig hjelp?

  • Legevakt: 116 117
  • Politiet: 112
  • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111


HVA ER VARSLING?

Varsling er å si ifra om noe som ikke er greit, som føles ubehagelig eller skremmende, eller handlinger som er ulovlige. 

hVEM KAN VARSLE?

Alle som har informasjon om kritikkverdige forhold i KFUK-KFUM eller om hendelser i tilknytning til personer i organisasjonen, kan varsle. Det spiller ingen rolle om man er medlem eller ikke.

Hvordan varsle?

Det beste er om du kan varsle via din nærmeste leder.
Hvis du ikke er komfortabel med det, ser kan du varsle gjennom vår varslingsportal, her har du muligheten til å varsle anonymt. Det er også mulig å  ringe: 47 48 13 31 på dagtid.

Hva skjer når noen varsler?

Ved varsling starter en undersøkelse for å utforme en handlingsplan og vurdere alvoret av saken. Varslingsutvalget  holder saken og identiteten til de involverte hemmelig så langt det er mulig. 

Hvordan tar vi vare på varslerne?

Det er viktig å huske på at varslinger kan være følsomme og at det kan være vanskelig å ta steget om å si ifra om noe  som ikke er greit. Derfor er det viktig å sikre at varsleren blir ivaretatt på en god måte. Varslingsutvalget vil gjøre alt de kan for å sørge for at varsleren blir tatt på alvor og blir ivaretatt gjennom hele  prosessen.

Varslingsutvalget utnevnes av Generalsekretær.

Eksempler på kritikkverdige forhold:

  • Mobbing, diskriminering og rasisme 
  • Økonomisk mislighold og korrupsjon
  • Seksuell trakassering og overgrep   
  • Brudd på retningslinjene
  • Lovbrudd

Inkluderende fellesskap

KFUK-KFUM Norge ønsker at alle skal føle seg trygge i organisasjonen. Ved å varsle om kritikkverdige forhold kan man  sammen jobbe for å skape et trygt og inkluderende fellesskap.

falsk anklage

Vær oppmerksom på at det kan være straffbart å anklage noen på falsk grunnlag. En åpenbart feilaktig varsling eller varsling for å skade, kan få konsekvenser for den ansattes personalforhold. 


Nettkurs om varsling for ansatte og frivillige (Mitt Varsel)

Nettkurs om varsling for medlemmer og deltakere (Mitt Varsel)


til toppen
Ikon

Vi bruker informasjonskapsler for å samle brukerstatistikk fra nettsiden vår. Statistikken benytter vi for å gjøre brukeropplevelsen på nettsiden bedre. Les mer