ikon

Priser og påmelding

Publisert: 16. februar 2022
Sist oppdatert: 8. mars 2022

DELTAKERAVGIFT: 

Vi oppfordrer til å tegne medlemskap i organisasjonen! Det gir dere medlemspris og ulykkesforsikring på KFUK-KFUM-arrangementer, medlemmer over 13 år får tilbud om vårt nyhetsbrev på SMS eller epost. KFUK-KFUM Campen trekker på organisasjonens ressurser og vi ønsker å styrke vår organisasjonstilknytning. Ved å tegne medlemskap tidlig, har du glede av det hele året! Hvis du ikke allerede er medlem kan du melde deg inn i KFUK-KFUM når du melder deg på KFUK-KFUM camp. En voksen melder på alle som reiser sammen og alle blir da et "reisefølge" og får faktura samlet.

PRISER 2022:

Arrangementskomiteen gjennomgår årlig beregningen av deltakeravgiftene basert på kostnadene for gjennomføring av leiren. Fra i år 2022 vil alle arrangementer i regi av KFUK-KFUM ha innbakt 10,- kr i alle prisen på arrangementer som skal går til deltakerfond.

  • Deltakeravgift pr døgn, pr. pers. over 3 år: 110,-

  • Deltakeravgift pr døgn, pr. pers. over 3 år: 130,- for ikke-medlem

  • Deltakeravgift pr. døgn, pr. pers. over 3 år, på fast plass: 55,-

Faring på til hva de ulike prisene dekker:
Deltakeravgift pr. person dekker leie av leirsted/campingplass, strøm, administrasjonskostnader og programkostnader knyttet til campen. Dette betales både av de som har med seg telt/vogn selv og de som kommer som gjester. Deltakeravgift pr. person på fast plass dekker programkostnader knyttet til campen. Dette betales av de som eier vogn med egen leieavtale med Knattholmen om fast plass.

DELTAKERFONDET

KFUK-KFUMs deltakerfond har som mål å gi barn og ungdom fra familier med en utfordrende økonomisk situasjon mulighet til å delta på KFUK-KFUM-arrangementer og aktiviteter som de ellers ikke hadde hatt anledning til å være med på.

Deltakerfond:  les mer

PÅMELDING:

Påmeldingsstart for ordinær påmelding: 15. mars. Dette gjelder også enheter med fast plass/sesongplass. Alle påmeldte (også gjestedøgn) må få bekreftelse på at de har plass før ankomst til Knattholmen. Det er et maksimumstall på 70 enheter pr døgn. Det er et mål for arrangementskomiteen å kunne kommunisere plass og dugnadsoppgave på leiren innen 1.mai

STED OG TID

Knattholmen, 04.07.2021 - 24.07.2021

til toppen
Ikon