ikon

Kirkeoffer

Sist oppdatert: 8. november 2021

KFUK-KFUM spiller på lag i trosopplæringen


KFUK-KFUM Norge er en kristen barne- og ungdomsorganisasjon med ca 15.000 medlemmer. Vi bygger åpne fellesskap hvor barn og ungdom får utvikle trygg identitet og kristen tro, og kalles til tjeneste for Gud i kirke og samfunn. KFUK-KFUM skal hjelpe unge mennesker til å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse, samt utfordre til engasjement og handling i kirke og samfunn, lokalt og globalt. Til det ber vi om menighetens offer og forbønn.


Sammen med menighetene legger vi til rette for at barn og ungdom skal få mulighet til å reflektere over sitt liv og sin tro i lys av en treenig Gud. Vi jobber for at alle barn og ungdommer skal kunne delta i et trygt, kristent miljø der de kan prøve ut nye sider ved seg selv, oppleve mestring og utvikle hele seg. Vi tilbyr også konfirmantopplegg for menigheter. 


Unge ledere

Ledertrening handler om å ta ungdom på alvor, la dem slippe til, gi dem reell innflytelse og ansvar. KFUK-KFUM lar ungdom selv være ledere under overskriften Ungt Ansvar - Voksent Nærvær. Vi arrangerer lederkurs for Tweens (10-13 år), Minilederkurs MILK (15-16-år),  og lederkurset Ledere i Vekst (LiV) (16-19-år).  

For å videreutvikle dette arbeidet trenger vi støtte fra din menighet. En offergave vil være til stor hjelp og inspirasjon og kan settes inn på konto: 3000 17 11500.


Tekst til opplesning


Bokmål: 
Offeret i dag går til KFUK-KFUM - en kristen barne- og ungdomsorganisasjon som hjelper unge mennesker til å leve og vokse i tro på Jesus Kristus og mellommenneskelig forståelse. De tilbyr trygge fellesskap med ukentlige aktivitetstilbud, festivaler og leire som er åpne for alle. KFUK-KFUM motarbeider det sterke identitetspresset som barn og unge opplever i dagens samfunn, og gir dem trygghet i at alle er elsket av Gud. Din gave er et viktig bidrag til dette arbeidet, og vil blant annet bli brukt slik at barn fra fattige familier i Norge også kan delta på kristne festivaler, leirer og helgeturer. 

Nynorsk: 
Offeret i dag går til KFUK-KFUM - ein kristen barne- og ungdomsorganisasjon som hjelper unge mennesker til å leve og vekse i trua på Jesus Kristus og mellommenneskeleg forståing. Dei tilbyr trygge fellesskap med ukentlege aktivitetstilbod, festivaler og leira som er opne for alle. KFUK-KFUM motarbeider det sterke identitetspresset som barn og unge opplever i dagens samfunn, og gir dei tryggleik i at alle er elska av Gud. Di gåve er eit viktig bidrag til dette arbeidet, og vil blant annet verte brukt slik at born frå fattige familiar i Noreg og kan delta på kristne festivalar, leirar og helgeturar. 


til toppen
Ikon

Vi bruker informasjonskapsler for å samle brukerstatistikk fra nettsiden vår. Statistikken benytter vi for å gjøre brukeropplevelsen på nettsiden bedre. Les mer