ikon

Camp Norefjell

Sist oppdatert: 20. mai 2022


Har din menighet lyst til å reise på konfirmantleir og være del av et større fellesskap med andre menigheter? På Camp Norefjell får konfirmanter fra hele landet oppleve en leir med relevant undervisning, aktiviteter i flotte omgivelser, show med mening og globalløp med flere hundre deltakere.

På Camp Norefjell tar vi oss av undervisning og matservering, mens du som menighetsansatt kan, sammen med lederne du har med deg, bruke tid på å være sammen med konfirmantene, være en del av et større faglig fellesskap og få inspirasjon til videre arbeid i din menighet.

Dato og sted:

Leiren varer i fem dager og finner sted på Norefjell Ski & Spa, Bøseter, 3543 Norefjell.

Dronefoto av Norefjell Sko & spaDronefoto av Norefjell Ski & spa

Sove og spise

På Camp Norefjell kommer dere til en leir med komfortabel overnatting. Hver menighet får egne leiligheter for 4 eller 8 personer som har eget bad, kjøkken og stue. Det er også mulig å bestille hotellrom mot et tillegg i prisen. Dere velger selv hvem som skal dele leilighet i forkant av leiren.

På leiren blir det daglig servert frokost, middag og kveldsmat. I tillegg legges det opp til å smøre niste som kan oppbevares i kjøleskap i egen leilighet. 

Undervisning

Gjennom leiren ønsker vi å bidra til at konfirmantene utvikler seg og får utforsket troen sin. Konfirmantene skal få anledning til å delta i ulike former for trospraksiser. Vi ønsker gjennom leiren å skape rom for å tro på Jesus Kristus og følge hans eksempel ved å kjempe for kjærlighet og rettferdighet.

For å skape gode møteplasser for unge mennesker, spesielt på leir,  tar vi deres hverdag, kulturuttrykk og språk på alvor. Gjennom ung medvirkning, og ved å sette barn og unges behov først, sikrer KFUK-KFUM at undervisningen på Camp Norefjell er relevant og i stadig utvikling. På Camp Norefjell har leiren et overordnet tema som all undervisning og formidling tar utgangspunkt i. 


Gjennom undervisningen ønsker vi at konfirmantene skal oppleve at det er rom for å være seg selv, tro på Gud, og at de utfordres og gis verktøy til stå opp for andre og kjempe for rettferdighet og menneskeverd.

I løpet av leiren blir flere ulike temaer tatt opp, både i større og mindre grupper. Fra trosopplæringsplanen dekker vi mange av temaene under "Livstolkning og livsmestring": Livs- og troshistorie, personlig vekst, de store spørsmålene og sentrale dimensjoner ved menneskelivet. Vi dekker også de fleste temaene under «Kristen tro i praksis»: Bønn, gudstjenestefeiring, bibellesning, sang, musikk og kultur, diakoni, misjon og økumenikk, etikk og medarbeiderskap. Dette kommer til uttrykk gjennom ulike undervisningsbolker og aktiviteter. Tidligere år har dette vært trosvandring ute i naturen, undervisning om makt, kropp og grenser, undervisning om gudstjeneste og salmer og aktiviteter som tar for seg urettferdig fordeling i verden i dag.

Vi legger opp til at leiren kan regnes som 30 av de 60 timene konfirmasjonsopplegget skal være.

Aktiviteter

Det vil være et bredt tilbud av aktiviteter og seminarer; morgen- og kveldsshow, globalløp, bønnevandring ute i naturen, sandvolleyball, strand og bading, innendørs badebasseng, gode turmuligheter i fantastisk natur, fotball, samfunnsengasjement og gudstjeneste er noen av dem.


Ungdomsledere

På leiren møter ungdomsledere fra ulike menigheter hverandre, og får ta del i et inspirerende fellesskap med ungdom som er engasjert i lignende arbeid. Under leiren vil det være lederkurs og sosialt opplegg for ungdomsledere. I tillegg vil ungdomsledere delta i ulike oppgaver knyttet til aktiviteter for konfirmantene. Det sendes også ut materiale til et leirlederkurs som vi anbefaler at gjennomføres lokalt med ungdomslederne i forkant av leiren. 

Påmelding

For å sikre kontinuitet for menigheter som tidligere har deltatt på Camp Norefjell vil disse få tilbud om plasser først. Deretter åpnes det opp for påmeldinger fra andre menigheter. De som melder interesse tidligst står først i kø for å få plass. Meld din interesse til campnorefjell@kfuk-kfum.no dersom dette er aktuelt for din menighet.

Sikkerhet

På Camp Norefjell skal deltakerne gjennom aktiviteter og opphold på leiren føle trygghet for liv og helse. Når det nærmer seg leir vil påmeldte menigheter få informasjon om sikkerhetsplaner o.l. Påmeldte menigheter oppfordres til å også lage egne sikkerhetsplaner. Det vil være sanitet til stede under hele leiren. 


Kontakt

Ved spørsmål, ta kontakt med campnorefjell@kfuk-kfum.no

Jesus møtte alle mennesker med respekt og kjærlighet, og hadde en særlig omsorg for de som falt utenfor. I KFUK-KFUM skal den samme nestekjærligheten og rausheten prege våre fellesskap og vår kamp mot utenforskap og diskriminering. På Camp Norefjell er alle velkommen uavhengig av kategorier som kjønnsidentitet, seksuell orientering, funksjonsvariasjon, religiøs identitet, etnisitet og nasjonalitet. Vi vil gi alle like muligheter til å leve og vokse i tro, og utfolde og utvikle sine evner og egenskaper.

til toppen
Ikon