ikon

Milk

Sist oppdatert: 8. november 2021

Minilederkurset MiLK

MiLK er et ettårig kurs for deg mellom 15 og 17 år som er nysgjerrig på nye fellesskap og mulighet for egenutvikling. 

Vil du bli kjent med nye folk og deg selv på en ny måte? Ha det gøy samtidig som du lærer noe nytt? MiniLederKurset MiLK er for ungdom som ønsker å bli kjent med seg selv, finne sin plass i fellesskapet og lære å stå opp for andre. Målgruppen er deg som har vært konfirmant og har lyst til å være med videre i kirken. Kanskje lurer du på om å være leder kan være noe for deg?

Å forstå seg selv er et viktig grunnlag for både å ta ledelse i eget liv, og være en trygg leder for andre. På MiLK får du hjelp til å utvikle en trygg identitet og mot til å være deg selv. Gjennom lek, aktiviteter og samtaler vil du få lære mer om hvordan vi bygger trygge fellesskap og hvilken plass hver enkelt kan ha i fellesskapet. Vi får også lære om ledelse og får trening i hvordan være leder i kirkens ungdomsarbeid.

Kursinnhold og organisering

MiLK består av åtte kursøkter som kan gjennomføres som jevnlige samlinger på kveldstid eller på helgesamlinger. 

1. Vær deg selv
2. Stå opp for andre
3. Mange slags ledere
4. Ungt ansvar, voksent nærvær
5. Makt, kropp og grenser
6. Leder på leir
7. Andaktskurs
8. Gudstjenesten og ledelse

Samlingene inneholder aktiviteter og måltid i tillegg til temainnholdet som formidles gjennom samtaler, filmer og presentasjoner. I tillegg til kursøktene får du praksis i grupper eller arrangementer for barn og unge i menigheten, tilpasset dine interesser og ønsker. En voksen i det lokale arbeidet fungerer som veileder gjennom året. Etter avsluttet kurs får du et kursbevis som dokumenterer hva du har vært med på. Kursbeviset herfra kommer til nytte når du senere skal søke utdannelse eller jobb

Kurset bygger på nyere forskning om ledelse og læring og har satt kunnskap om blant annet verdibasert ledelse og relasjonsledelse inn i kirkelig sammenheng, presentert på en aktiv og relevant måte for målgruppen. MiLK arrangeres i mange menigheter rundt om i hele Norge. Det er menighetene selv som står for gjennomføringen av kurset. MiLK består av en digital kurspakke som kjøpes i triangelbutikken. Det er filmer til hver økt, kahoot (quiz) og en digital tavleapp som kan erstatte whiteboard. MiLK-deltakerne får avtale om praksis og veiledning ved oppstart av kurset. 

Ta kontakt om dere ønsker hjelp til å komme i gang med en MiLK-gruppe!
Vi kan også tilby oppstartsseminar for ledere og hjelp til en kurskveld.til toppen
Ikon