ikon

Organisasjonens navn

Sist oppdatert: 14. juni 2022

Vil prioritere strategiarbeid som involverer hele laget i KFUK-KFUM 


Forbundsstyret i KFUK-KFUM har behandlet den såkalte “navnesaken” og gjort vedtak om videre behandling. Forbundsstyret ønsker ikke å behandle navnesaken på Landsmøtet 2023  da en heller vil prioritere andre strategiske saker for organisasjonen. 


Saken om organisasjonens navn har vært drøftet tidligere, blant annet på Landsmøtet i 2013 og 2014.  I 2019/2020 ble det igjen vurdert om saken skulle behandles og Forbundsstyret sa da at det ville være en forutsetning at en fikk til  “en bred, åpen og inkluderende prosess”.  I januar 2022 nedsatte Forbundsstyret en bredt sammensatt arbeidsgruppe som hadde to viktige formål. Skape en god plattform for organisasjonens videre diskusjon og beslutning i navnesaken, samt gi en anbefaling til Forbundsstyret om veien videre. 


Onsdag 4. mai 2022 overleverte arbeidsgruppen, ved prosessleder Astrid Sandsmark, sin rapport til Forbundsstyret. På Forbundsstyrets møte 9-10. juni behandlet Forbundsstyret rapporten og så på veien videre. Arbeidsgruppens rapport peker på en stor kompleksitet i saken om organisasjonens navn, flere av momentene som vektlegges er i seg selv sentrale momenter i arbeidet med konsolidering av bevegelsen.  Rapporten tydeliggjør behovet for å arbeide med en rekke temaer som handler om tilhørighet, demokrati og identitet. I Forbundsstyrets behandling ble det derfor drøftet hvordan en best tar dette på alvor. Forbundsstyret landet på at dette er viktige strategiske saker som best behandles selvstendig og ikke som del av en navnesak. 


Gyrid Anne Mangersnes, styreleder i Forbundsstyret i KFUK-KFUM Norge sier følgende om saken;


  • Vi anerkjenner at det er ulemper knyttet til dagens navn, men vi anser ikke at dette er en sak med kritisk strategisk betydning for organisasjonen på dette tidspunkt. 

  • KFUK-KFUM har de siste årene vokst til å bli en mer mangfoldig organisasjon. Vi bygger åpne, trygge fellesskap der unge mennesker deltar og har innflytelse, og møter 30 000 barn og unge hvert år. I Forbundsstyrets vurdering fant vi det viktig å nå få til en bred og god behandling av identitet, demokrati og tilhørighet for å samle bevegelsen og gå i gang med arbeidet med en ny langtidsstrategi. 

  • Hva organisasjonen heter er viktig. Men som styre mener vi at det som er viktig nå, er å bruke tid på å samles om hvem vi er, hva vi står sammen om og hva som er vårt felles oppdrag. Vi skal legge til rette for å gå sammen - fremover.


Gyrid Anne Mangersnes, styreleder i KFUK-KFUM NorgeHer kan du lese mer om navnesaken og rapporten i sin helhet. 

til toppen
Ikon